Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Archifau Cymru


http://www.archiveswales.org.uk/


Mae’r catalog ar lein yn caniatâu i chi chwilio i 7,000 casgliad mewn 21 archif yng Nghymru.  Rhowch gynnig ar chwilio’r casgliad os oes gennych ddiddordeb mewn pwnc penodol, ond cofiwch nad yw pob defnydd efallai wedi’i gatalogio neu na ellir chwilio amdano ar Archifau Cymru. Os na allwch chi ddod o hyd I’r hyn rydych chi eisiau efallai y byddai o werth cysylltu â’r archif berthnasol am gyngor.


Dim ond 12 neu 13 o ganlyniadau a geir trwy chwilio am Archif Menywod Cymru, neu Women’s Archive of Wales.


Ond mae chwilio dan y gair menyw / women yn rhoi 180 o atebion ac yn eich cyfeirio at lawer o gasgliadau diddorol.

Mae Archifau Cymru yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol hefyd ynglŷn â sut i gynllunio eich ymweliad â phob archifdy.http://www.archiveswales.org.uk/  Cynllunio’ch ymweliad