Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Caiff ein casgliadau eu cadw mewn archifdai a llyfrgelloedd sy’n bodoli eisoes yng Nghymru ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Maen nhw’n amrywio o eitemau unigol i casgliadau mawr o ddogfennau, ffotograffau, cylchlythyron a defnyddiau eraill. Rhestrir yn yr adran hon y casgliadau hyn a ble cânt eu cadw, gyda chyswllt i’r defnyddiau hynny droeon. (Diolch yn fawr i Avril Rolph am weithio ar y rhestr hon, sy’n tyfu o ddydd i ddydd)

Ffotograffau yw’r prif gofnod gweladwy o fywydau menywod o ganol y ganrif ymlaen.  Mae gan yr Archif rai cannoedd o ddelweddau ffotograffig yn ei chasgliadau.Defnyddio delweddau


Os hoffech ddefnyddio unrhyw un o’r delweddau yng Nghasgliad AMC, cysylltwch â ni ar  

info@womensarchivewales.org. Ni ellir cyhoeddi unrhyw eitem yn rhannol neu’n gyfan heb ganiatâd y Rhoddwr. Dylid cydnabod caniatâd y perchennog mewn unrhyw waith a gyhoeddir.

Yn unol â’r cytundeb, bydd y gydnabyddiaeth hon i Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales yn y lle y cedwir yr eitem.Casgliadau