Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Casgliadau AMC/WAW

Rhoir manylion cryno’r casgliadau a roddwyd ar adnau yn enw AMC/WAW isod. I gael mwy o fanylion, neu i drefnu ymweliad i weld eitem/au, cysylltwch â’r archifdy perthnasol os gwelwch yn dda.


Mae’r cysylltiadau i fwyafrif yr archifdai a’r archifau yn arwain at y cofnod priodol yng Nghyfeiriadur ARCHON , rhestr o fanylion cyswllt ar gyfer archifdai ledled y Deyrnas Unedig a gynhyrchir gan yr Archifdy yn Kew.


Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives

Gwyneth Mary Thomas : Atgofion Gwyneth Mary Thomas (1917-2003), Llanfairfechan, a gafodd ei magu mewn cymdeithasol amaethyddol, ynghyd â chyfieithiad Saesneg.

Rhif Derbyn: 5888  Catalog: WM/2255


YWCA, Menai Bridge: Papers
Acc No: 5559, Catalogue WM/2256


Anglesey Museum Service / Oriel Ynys Môn

(Contact Ian Jones, Swyddog Amgueddfeydd, Museum Officer, Oriel Ynys Môn

Tel: 01248 724444; fax 01248 750282)


WVS Civil Defence Badge

Civil Defence Corps Badge

Land Army Women’s breeches; women’s tie with owner’s name; badge

Accession number 1/09

I lawrlwytho’r ddogfen hon fel ffeil PDF cliciwch yma