Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â’r Archif


Cyfeiriad ar gyfer Gohebiaeth:

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales
Richard Burton
Y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP


Cyfeiriadau e-bost


*There has been an interruption to emails sent to General Enquiries. If you are expecting an answer, please resend your enquiry.*  AMC/WAW rhif ffôn 07510 763957 

        

Cynghorir ymchwilwyr i gysylltu â’r archifdy perthnasol.

Cofiwch, os gwelwch yn dda, mai gwirfoddolwyr sy’n rhedeg AMC / WAW ac er y byddwn yn gwneud ein gorau i ateb eich ymholiadau cyn gynted ag y gallwn, bydd rhywfaint o oedi weithiau cyn y cewch ateb gennym.


 Dilynwch ni ar Twitter                        Rydyn  ni ar Facebook

                               Rhif Elusen 1158204