Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Digwyddiadau

Menywod a Heddwch: Gweithgarwch yn Ne Cymru a De-orllewin Lloegr 1914 - 2017


Ar Fai 13eg 2017 cynhelir ysgol undydd yng Nghanolfan Melville, Y Fenni, i archwilio agweddau ar weithgarwch menywod mewn cyfnodau o heddwch (a rhyfel) yn ystod y ganrif ddiwethaf.  Yn y bore ceir cyfres o siaradwyr, gan gynnwys Lucienne Boyce ac Elaine Titcombe o Rwydwaith Hanes Menywod a Jean Silvan Evans a Caroline Fairclough o Archif Menywod Cymru. Byddant yn siarad ar ystod o bynciau, o’r Rhyfel Byd Cyntaf i brotest Greenham; bydd y rhaglen yn cynnwys ffilm am Rosalind Bevan, Gwrthwynebwraig Gydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yn y prynhawn bydd dau banel yn trafod. Yn y cyntaf bydd aelodau o Grŵp Heddwch Y Fenni yn trafod Comin Greenham a gweithgarwch arall yn yr 1980au. Bydd yr ail yn drafodaeth grŵp ar fentrau heddwch cyfredol.  

Bydd y diwrnod yn costio £7 yn cynnwys te /coffi a chinio. Telir y ffi wrth y drws. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Caroline Fairclough caroline_fairclough@yahoo.co.uk, ffôn 01873 890540, os gwelwch yn dda.Trefnir yr ysgol undydd ar y cyd gan Archif Menywod Cymru, Rhwydwaith Hanes Menywod (de-orllewin Lloegr a de Cymru) ac Amgueddfa’r Fenni.

Rhaglen clic yma