Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Rhodd o danysgrifiad aelodaeth

Ydych chi’n chwilio am rodd ar gyfer rhywun arbennig?

Fyddech chi’n hoffi rhoi rhodd a fydd yn helpu cefnogi mudiad sydd wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o hanes menywod yng Nghymru, ac i adnabod a diogelu ei ffynonellau?


Os mai ‘byddwn’ yw’r ateb, yna mae tanysgrifiad aelodaeth o AMC / WAW yn rhodd ddelfrydol  - pam na rowch chi danysgrifiad aelodaeth o AMC/WAW yn rhodd y Nadolig hwn?


Wrth ymaelodi yn AMC/WAW ceir:

Felly pam na wnewch chi roi rhodd fydd yn para i ffrind neu aelod o’r teulu; rhodd fydd yn helpu datgelu rhagor o hanes difyr menywod yng Nghymru?


Dewiswch faint i’w roi yn rhodd aelodaeth ac anfonwch y ffurflen isod ymaith heddiw!


Mae tanysgrifiad un flwyddyn yn £10, dwy flynedd £17 a thair blynedd yn fargen am £25.


Caiff y cerdyn rhodd ei anfon yn syth at y derbynnydd lwcus.


I lawrlwytho ffurflen aelodaeth cliciwch yma