Cyfieithwyd gan Catrin Stevens


Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.
Rydym yn croesawu rhoddion o ddefnyddiau archifyddol addas. Rydym yn Gweithdrefnau gydag Archifdai Sirol a Gwasanaethau Archifau ledled Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a chyda phrifysgolion a sefydliadau eraill i sicrhau bod defnyddiau’n cael eu cadw’n ddiogel gan bobl broffesiynol a’u bod yn hygyrch i ymchwilwyr.


Os oes gennych chi ddogfennau neu ffotograffau sy’n taflu goleuni ar unrhyw agwedd ar fywydau menywod yng Nghymru, ac yr hoffech eu rhoi ar adnau yn y lle perthnasol, cysylltwch â’r Swyddog Casgliadau os gwelwch yn dda. Nodwch hefyd nad ydym gan amlaf yn gallu derbyn gwrthrychau, er efallai y gallwn eich cynghori ble i gael hyd i gartref priodol ar eu cyfer.

Rhoddi neu Adneuo Defnyddiau

Telerau Adneuo: Gellir lawrlwytho ddogfen hon fel ffeil PDF cliciwch yma