Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin


Prosiect Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru


Seiliwyd y 17 Sioe ar Daith ar fodel poblogaidd yr Antiques Roadshow a gwahoddwyd y cyhoedd i ddod ag eitemau, a oedd yn dweud rhywbeth wrthym am fywydau menywod yng Nghymru, iddynt, Yn ogystal â thrafodaethau un ac un am werth hanesyddol (yn hytrach nag ariannol) cofnodion teuluol neu fudiad, ceid sgyrsiau ac arddangosfeydd, cyngor ar gadwraeth, ac ar gadw defnyddiau ar gyfer y dyfodol.


Gellir gweld delweddau o'r Prosiect Sioeau ar Daith ar wefan Casgliad y Werin.


Amserlen y Sioeau ar Daith:


Sioeau ar Daith

Rhiannon Gomer, Sue Hamill & Justine Hankins ‘Tîm y Sioeau ar Daith