Adran yr Aelodau

Digwyddiadau


Gwybodaeth

Adran ar gyfer aelodau AMC/WAW yn unig yw hon. Bydd angen i chi fewngofnodi i weld Cylchlythyron cyfredol, negeseuon oddi wrth aelodau eraill a darluniau o ddigwyddiadau.


Mae croeso i unrhyw un ymuno â’r Archif. Y cyfan sy gan ein haelodau, yn fenywod a dynion, yn gyffredin yw diddordeb cryf yn hanes menywod yng Nghymru ac mewn diogelu, astudio a dehongli ffynonellau’r hanes hwnnw.  


Fel aelod fe gewch chi:Bydd eich tanysgrifiad yn helpu gyda’r gwaith o ddiogelu a gwneud hanes bywydau menywod yng Nghymru yn weladwy.


Byddem yn croesawu rhoddion.


I lawrlwytho ffurflen aelodaeth cliciwch yma.


Rhoddion: Ffyrdd Newydd o Helpu’r Archif


Ar-lein, trwy wefan theBigGive. Cynigir cyfle i chi roi trwy’r wefan. Os ydych yn gymwys i gael Cymorth Rhodd, cynhwysir hynny yn y rhodd. Dim ond 4% o’ch rhodd sy’n mynd ar gostau gweinyddu theBigGive; daw’r gweddill yn uniongyrchol i ni. Cliciwch ar y ddolen gyswllt ar y chwith.


Trwy neges destun. Mae Vodaphone yn rhedeg gwasanaeth Justtextgiving (www.justtextgiving.com) yn rhad ac am ddim dros elusennau.  Mae’r negeseuon testun am ddim – os am gyfrannu, anfonwch neges destun i 70070 gan roi’r côd JITL18 ynghyd â’r swm yr hoffech ei gyfrannu e.e. JITL18 £5. Caiff eich cyfraniad ei dynnu o gredyd eich ffôn symudol neu ei ychwanegu at eich bil ffôn symudol.


Gyda siec. Os hoffech gyfrannu trwy’r post, anfonwch siec os gwelwch yn dda at Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, Trysorydd (Rhoddion), Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, Llyfrgell Glowyr De Cymru, Campws Hendrefoilan, Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7NB


Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth mawr i waith yr Archif.


Ymuno â’r Archif