jump to content

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith

Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith

12 - 13 Tachwedd 2021

Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith a gynhelir ar-lein gan Brifysgol De Cymru gydag arddangosfa yn Oriel y Bont, Prifysgol De Cymru. Digwyddiad wedi'i gefnogi gan AMC. Manylion llawn isod.

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph

Bwrsari Avril Rolph

14 Hydref 2021

Enillwyd Bwrsari Avril Rolph, sy’n werth £200 a blwyddyn o aelodaeth am ddim o’r Archif, yn 2021 gan Amy Reynolds am ei phapur ‘Sexuality and Sanctity: Female Religious Expression in Medieval Wales’ (Rhywioldeb a sancteiddrwydd: Mynegiant Crefyddol Benywaidd yng Nghymru’r Oesoedd Canol).

Darllen mwy
Image: Darlithoedd Zoom y Gaeaf

Darlithoedd Zoom y Gaeaf

13 Hydref 2021

Bydd darlith gyntaf ein cyfres o ddarlithoedd Zoom y gaeaf hwn yn cael ei thraddodi gan Emma Baines ar ddydd Mercher 13eg Hydref am 4 o’r gloch. Ei thestun fydd ‘Menywod Gorllewin Cymru – y darlun mwy’. Bydd y ddarlith hon yn Saesneg a chyfyngir nifer mynychwyr i 100. I gofrestru cysylltwch ag info@archifmenywodcymru.org.

Darllen mwy
Image: Taith Gerdded Treftadaeth Menywod

Taith Gerdded Treftadaeth Menywod

7 Hydref 2021

Mae taith arall wedi'i hychwanegu i'n Teithiau Treftadaeth Menywod 2021. Mae taith gerdded Casnewydd yn cynnwys aelodau o’r gymuned BAME, Eidales yn rhedeg siop bysgod, Prifathrawes a Swffragydd a’r enwog Arglwyddes Rhondda, wrth gwrs.

Darllen mwy

  Hafan

  Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

  Rydym yn gwneud hyn trwy:

  Jump Down

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?