jump to content

Hafan

Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Rhedeg prosiectau ymchwil arloesol

  • Gwir Gofnod o Gyfnod - Setting the Record Straight (ar y gweill). Gwyliwch clipiau cyfweliadau YMA
  • Canrif Gobaith - Century of Hope (2018-2019)
  • Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru (2007-2010)
  • Lleisiau o Lawr y Ffatri (2013-15) Gwefan y Prosiect
  • Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf – y Profiad Cymreig (2015-16)  Gwefan y Prosiect

  Dilynwch y dolen isod i ddarllen mwy am y prosiectau hyn.

  Prosiectau
 • Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rolau y bu menywod yn eu chwarae – ac y mae menywod yn eu chwarae – yn hanes Cymru

 • Gofyn i fenywod a dynion roddi cofnodion hanes bywydau a gwaith menywod yng Nghymru i ni

 • Codi proffil bywydau a gwaith menywod yng Nghymru yn awr ac yn y gorffennol

 • Gweithio gydag archifyddion proffesiynol ledled Cymru i ofalu am y casgliadau hyn a’u gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd

 • Lawr lwythwch ein cylchlythyr
Jump Down

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

20 Mehefin 2020

Mae newyddion am y prosiect bellach ar Wefan Senedd Cymru. Gallwch ddarllen mwy trwy ddilyn y ddolen isod:

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph

Bwrsari Avril Rolph

4 Mehefin 2020

Roedd Avril Rolph (1945–2018) yn hanesydd ffeminyddol ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Mae’r Archif yn cofio amdani trwy gynnig Bwrsari o £200 bob blwyddyn am y papur gorau ar hanes menywod yng Nghymru gan fyfyriwr / hanesydd amatur.

Darllen mwy
Image: Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

4 Mehefin 2020

Mae’r project yn mynd yn ei flaen gyda methodoleg ac amserlen Newydd. Gallwch ddarllen y blog amdano gan Rob Phillips a gwrando ar sawl clip o’r cyfweliadau a gwblhawyd hyd yn hyn ar ein tudalen Prosiectau.

Darllen mwy
Image: Symposiwm Rhithiol

Symposiwm Rhithiol

4 Mehefin 2020

Yn lle’r Gynhadledd Flynyddol arferol bwriadwn gynnal Symposiwm undydd rhithiol ar Ddydd Sadwrn 3 Hydref. Mae digon o siaradwyr wedi cynnig papurau amrywiol a diddorol ar hanes menywod yng Nghymru. Felly ymunwch â ni. Cewch fanylion pellach am y rhaglen a sut i gofrestru cyn bo hir.

Darllen mwy

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?