jump to content

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Eisteddfod AmGen 2021

Eisteddfod AmGen 2021

6 Awst 2021

Bydd Archif Menywod Cymru yn cynnal sesiwn arbennig eleni eto yn yr Eisteddfod AmGen. ‘Sgwrs rhwng Dwy’ fydd yr arlwy a bydd Yr Athro Mererid Hopwood, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a’r Academi Heddwch yng nghwmni Meg Elis, awdur, cyfieithydd ac ymgyrchydd.

Darllen mwy
Image: Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod

Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod

28 Ebrill 2021

Rydym wedi lansio cyfres o lyfrynnau Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod ar 28ain Ebrill, i dynnu sylw at dros 100 o fenywod neu grwpiau o fenywod mewn 11 tref wahanol ledled Cymru. Mae'r llyfrynnau hyn yn awr ar y wefan ac ar gael trwy ddilyn dolen ar y tudalen hafan.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

21 Chwefror 2021

Cynhelir Gynhadledd eleni ar ddydd Sadwrn, 2il Hydref a dydd Sul 3 Hydref 2021 ym Mhrifysgol Bangor ac/neu yn rhithiol – yn dibynnu ar y pandemig.

Darllen mwy
Image: Heddwch Nain-Mamgu

Heddwch Nain-Mamgu

6 Chwefror 2021

Yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf, llofnododd dros 390,000 o ferched Cymru ddeiseb i’w hanfon i ferched America. Yn 2017, daeth grwp bach o ferched o Wynedd at ei gilydd i ffurfio ymgyrch ‘Heddwch Nain/Mam-gu’, er mwyn darganfod mwy am yr Apêl a’r ddeiseb. Bydd ddau cyfarfod agored ar Zoom y mis yma i ddathlu, cofio, a dysgu mwy. Noder: nid digwyddiad AMC yw hwn.

Darllen mwy

  Hafan

  Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

  Rydym yn gwneud hyn trwy:

  Jump Down

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?