jump to content

Hafan

Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Rhedeg prosiectau ymchwil arloesol

  • Gwir Gofnod o Gyfnod - Setting the Record Straight (ar y gweill). Gwyliwch clipiau cyfweliadau YMA
  • Canrif Gobaith - Century of Hope (2018-2019). Cewch gweld ffilm o ddigwyddiaduu'r prosiect, a ddangoswyd yn ystod Eisteddfod AmGen 2020  YMA.
  • Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru (2007-2010)
  • Lleisiau o Lawr y Ffatri (2013-15) Gwefan y Prosiect
  • Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf – y Profiad Cymreig (2015-16)  Gwefan y Prosiect

  Dilynwch y dolen isod i ddarllen mwy am y prosiectau hyn.

  Prosiectau
 • Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rolau y bu menywod yn eu chwarae – ac y mae menywod yn eu chwarae – yn hanes Cymru

 • Gofyn i fenywod a dynion roddi cofnodion hanes bywydau a gwaith menywod yng Nghymru i ni

 • Codi proffil bywydau a gwaith menywod yng Nghymru yn awr ac yn y gorffennol

 • Gweithio gydag archifyddion proffesiynol ledled Cymru i ofalu am y casgliadau hyn a’u gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd

 • Lawr lwythwch ein cylchlythyr
Jump Down

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Symposiwm Archif Menywod Cymru 2020

Symposiwm Archif Menywod Cymru 2020

3 Hydref 2020

Eleni mae Archif Menywod Cymru yn cyflwyno Symposiwm Arlein yn lle ein Cynhadledd Flynyddol arferol. Fe’i cynhelir ar ddydd Sadwrn, 3dd Hydref rhwng 9.30 y.b. a 3.30 y.p. ac mae gennym gymysgedd eclectig o sgyrsiau am hanes a threftadaeth menywod yng Nghymru.

Darllen mwy
Image: Cwrs Crynodebu Digidol

Cwrs Crynodebu Digidol

9 Medi 2020

Rydym yn cynnig Cwrs Crynodebu Digidol ar-lein am ddim fel rhan o’r prosiect Gwir Gofnod o Gyfnod sy’n cael ei redeg ar hyn o bryd gan Archif Menyod Cymru. Er gwaethaf yr anawsterau a gafwyd oherwydd cloi i lawr, rydym wedi gallu cwblhau dros 20 o'r 60 cyfweliad arfaethedig trwy gyfweliadau gardd (os yw'r tywydd yn caniatáu) a rhywfaint o recordio pellter.

Darllen mwy
Image: Ffilm prosiect 'Canrif Gobaith - Century of Hope'

Ffilm prosiect 'Canrif Gobaith - Century of Hope'

11 Awst 2020

Mae Sesiwn Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod AmGen: Dathlu Tref-famaeth: cip ar waith yr Archif trwy gyfrwng y ffilm ‘Canrif Gobaith 1918-2018’ ar gael i'w wylio. Dilynwch y dolen isod os gwelwch yn dda.

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph 2020

Bwrsari Avril Rolph 2020

2 Awst 2020

Llongyfarchiadau i Teleri Owen o Gonwy am ennill gwobr Bwrsari Avril Rolph 2020. Cyflwynwyd y dystysgrif a’r siec iddi am bapur ymchwil, ‘Yn ddirgel ac yn gyhoeddus, effaith, rôl a phortreadaeth merched yn ystod Streic Fawr y Penrhyn 1900-03’ mewn seremoni dros Zoom ar 28 Gorffennaf.

Darllen mwy

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?