jump to content

Hafan

Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Rhedeg prosiectau ymchwil arloesol

  • Gwir Gofnod o Gyfnod - Setting the Record Straight (ar y gweill). Gwyliwch clipiau cyfweliadau YMA
  • Canrif Gobaith - Century of Hope (2018-2019). Cewch gweld ffilm o ddigwyddiaduu'r prosiect, a ddangoswyd yn ystod Eisteddfod AmGen 2020  YMA.
  • Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru (2007-2010)
  • Lleisiau o Lawr y Ffatri (2013-15) Gwefan y Prosiect
  • Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf – y Profiad Cymreig (2015-16)  Gwefan y Prosiect

  Dilynwch y dolen isod i ddarllen mwy am y prosiectau hyn.

  Prosiectau
 • Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rolau y bu menywod yn eu chwarae – ac y mae menywod yn eu chwarae – yn hanes Cymru

 • Gofyn i fenywod a dynion roddi cofnodion hanes bywydau a gwaith menywod yng Nghymru i ni

 • Codi proffil bywydau a gwaith menywod yng Nghymru yn awr ac yn y gorffennol

 • Gweithio gydag archifyddion proffesiynol ledled Cymru i ofalu am y casgliadau hyn a’u gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd

 • Lawr lwythwch ein cylchlythyr
Jump Down

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru 2020

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru 2020

18 Tachwedd 2020

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru i’w gynnal trwy Zoon ar ddydd Mercher 18fed Tachwedd am 10.00 y.b. I dderbyn eich gwahoddiad Zoom ebostiwch info@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda.

Darllen mwy
Image: Clipiau o brosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod'

Clipiau o brosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod'

22 Hydref 2020

Gwrandewch ar y set diweddaraf o glipiau o brosiect Gwir Gofnod o Gyfnod.

Darllen mwy
Image: Ffilm prosiect 'Canrif Gobaith - Century of Hope'

Ffilm prosiect 'Canrif Gobaith - Century of Hope'

11 Awst 2020

Mae Sesiwn Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod AmGen: Dathlu Tref-famaeth: cip ar waith yr Archif trwy gyfrwng y ffilm ‘Canrif Gobaith 1918-2018’ ar gael i'w wylio. Dilynwch y dolen isod os gwelwch yn dda.

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph 2020

Bwrsari Avril Rolph 2020

2 Awst 2020

Llongyfarchiadau i Teleri Owen o Gonwy am ennill gwobr Bwrsari Avril Rolph 2020. Cyflwynwyd y dystysgrif a’r siec iddi am bapur ymchwil, ‘Yn ddirgel ac yn gyhoeddus, effaith, rôl a phortreadaeth merched yn ystod Streic Fawr y Penrhyn 1900-03’ mewn seremoni dros Zoom ar 28 Gorffennaf.

Darllen mwy

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?