jump to content

Hafan

Avril Rolph 1945-2018, aelod sylfaenol ac Is-lywydd Anrhydeddus

Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

Jump Down

Pam y dewisais y ddelwedd hon

Ffotograff o Gertrude Rosewarne, Nyrs gyda’r Groes Goch yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

"Dewisais i’r ddelwedd hon gan ei bod yn boblogaidd iawn gyda’r cyhoedd ym Mhrydain oherwydd ei bod yn dangos menyw yn ei rôl draddodiadol yn gofalu, yn wahanol i ddelweddau diweddarach o fenywod yn weithwragedd ffatrïoedd arfau. Daethpwyd â’r darlun hwn o Gertrude Rosewarne i mewn i mi ei weld yn Sioe ar Daith yr Archif yn Llanelli gan ei gor-nai.

Mae’n anrhydedd bod yn Llywydd AMC/WAW oherwydd y gwaith gwerthfawr a wna yn achub ffynonellau ein hanes ac yn galluogi haneswyr i gyflwyno’r hanes i gynulleidfa ehangach."


Yr Athro Emeritws Deirdre Beddoe, Llywydd ac un o aelodau sylfaenol Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

Newyddion & Digwyddiadau

Image: FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

8 Chwefror 2019

PWYSIG! NODWCH Y NEWID DYDDIAD!! Ar nos wener, 9fed o Chwefror, bydd cyfle i weld ffilm o’n prosiect ‘Canrif Gobaith’ yn dathlu holl digwyddiadau 2018, 20fed pen-blwydd Archif Menywod Cymru ac i goffáu un o’r sylfaenwyr Ursula Masson yn ei thref enedigol. Bwffe a chymdeithasu. CROESO I BAWB.

Darllen mwy
Image: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24 - 25 Tachwedd 2018

Dydd Sadwrn: darlithoedd am fenywod cysylltiedig â gerddi Neuadd Middleton, Llanarthne. Dydd Sul: Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Patrymau Patriarchaidd? Swyddogaethau a Phrofiadau Merched ar Ystadau Tiriog Cymru.

Darllen mwy
Image: Gwobr Angel Treftaeth

Gwobr Angel Treftaeth

12 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i Archif Menywod Cymru am ennill categori ‘Yr Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth’ yng nghystadleuaeth Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar Dachwedd 8fed yng Nghastell Caerffili am ein prosiect arloesol ‘Lleisiau o lawr y Ffatri’. Bydd yn tîm yn mynd yn eu blaenau yn awr i’r Gwobrau Prydeinig yn Llundain ar Dachwedd 27ain. Pob lwc!

Darllen mwy

Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?