jump to content

Hafan

Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy:

 • Rhedeg prosiectau ymchwil arloesol

  • Gwir Gofnod o Gyfnod - Setting the Record Straight (ar y gweill). Gwyliwch clipiau cyfweliadau YMA
  • Canrif Gobaith - Century of Hope (2018-2019). Cewch gweld ffilm o ddigwyddiaduu'r prosiect, a ddangoswyd yn ystod Eisteddfod AmGen 2020  YMA.
  • Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru (2007-2010)
  • Lleisiau o Lawr y Ffatri (2013-15) Gwefan y Prosiect
  • Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf – y Profiad Cymreig (2015-16)  Gwefan y Prosiect

  Dilynwch y dolen isod i ddarllen mwy am y prosiectau hyn.

  Prosiectau
 • Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rolau y bu menywod yn eu chwarae – ac y mae menywod yn eu chwarae – yn hanes Cymru

 • Gofyn i fenywod a dynion roddi cofnodion hanes bywydau a gwaith menywod yng Nghymru i ni

 • Codi proffil bywydau a gwaith menywod yng Nghymru yn awr ac yn y gorffennol

 • Gweithio gydag archifyddion proffesiynol ledled Cymru i ofalu am y casgliadau hyn a’u gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd

 • Lawr lwythwch ein cylchlythyr
Jump Down

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Darlith Zoom

Darlith Zoom

3 Chwefror 2021

Dewch i ymuno â ni ar gyfer darlith Zoom arall yn y gyfres boblogaidd iawn hon. Bydd Dr Siân Rhiannon Williams yn siarad am ‘Arloesi dros Gymru: Ellen Evans (1891-1953), ei bywyd a’i gwaith.’

Darllen mwy
Image: Cwrs Crynodebu Digidol trwy Zoom

Cwrs Crynodebu Digidol trwy Zoom

27 Ionawr 2021

Mae’r prosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod' yn mynd yn ei flaen yn dda er gwaethaf Covid 19. Rydym yn cynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr ar sut i wneud crynodebau digidol ar 27 Ionawr 2021 dros Zoom. Mae croeso i bob aelod a gwirfoddolwr ymuno â ni.

Darllen mwy
Image: Trydedd o ddarlithoedd Zoom yr Archif

Trydedd o ddarlithoedd Zoom yr Archif

13 Ionawr 2021

Cynhelir darlith Zoom nesaf Archif Menywod Cymru ar 13eg Ionawr, 2021 am 4 o’r gloch gan Rhian Diggins ar y thema ‘Women on Record: The Women’s Archive Wales collections at Glamorgan Archives’.

Darllen mwy
Image: Clipiau o brosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod'

Clipiau o brosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod'

20 Rhagfyr 2020

Mae clipiau diweddaraf wedi'u lwytho i fyny ar ein gwefan. Cewch eu gwylio ar ein tudalen 'Prosiectau' neu drwy dilyn y dolen isod.

Darllen mwy

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?