jump to content

Newyddion & Digwyddiadau

Image: Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith

Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith

12 - 13 Tachwedd 2021

Galwad am bapurau ar gyfer cynhadledd 12-13 Tachwedd 2021, yn Amgueddfa Pontypridd a Phrifysgol De Cymru NEU yn rhithiol, yn dibynnu ar y pandemig. Digwyddiad wedi'i gefnogi gan AMC. Manylion llawn isod.

Darllen mwy
Image: Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod

Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod

28 Ebrill 2021

Rydym wedi lansio cyfres o lyfrynnau Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod ar 28ain Ebrill, i dynnu sylw at dros 100 o fenywod neu grwpiau o fenywod mewn 11 tref wahanol ledled Cymru. Mae'r llyfrynnau hyn yn awr ar y wefan ac ar gael trwy ddilyn dolen ar y tudalen hafan.

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph 2021

Bwrsari Avril Rolph 2021

21 Chwefror 2021

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd feminyddol ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru. Gwasanaethodd yn Ysgrifennydd a Chadeirydd yr Archif a phan fu farw yn 2018 roedd yn Is-lywydd Anrhydeddus. Dymuna’r Archif anrhydeddu’r cof amdani trwy’r Bwrsari hwn.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

21 Chwefror 2021

Cynhelir Gynhadledd eleni ar ddydd Sadwrn, 2il Hydref a dydd Sul 3 Hydref 2021 ym Mhrifysgol Bangor ac/neu yn rhithiol – yn dibynnu ar y pandemig.

Darllen mwy

  Hafan

  Mae Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn hyrwyddo adnabod menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau hanes menywod yng Nghymru.

  Rydym yn gwneud hyn trwy:

  Jump Down

  Helpwch i gefnogi Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales

  Pam nad ymunwch chi neu roi cyfraniad at ein cyllid?