jump to content

Canrif Gobaith

Roedd y prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19, gyda 12 digwyddiad cyffrous o amgylch Cymru ac yn cofnodi hanes sefydlu Archif Menyod Cymru.

Dyma'r adroddiad terfynol - gobeithio y byddwch chi'n mwynhau ei ddarllen.

Adroddiad Terfynol.pdf

Isod mae rhai clipiau ffilm o rai o ddigwyddiadau'r prosiect.

Sioe ar Daith, Llandudno, Ebrill 14eg

'Canrif Gobaith,' Llanystumdwy, Mehefin 23ain

Taith Cerdded Treftadaeth Menywod, Aberystwyth, Gorffennaf 7fed

'Menywod Mewn Marmor,' Caerdydd, Awst 10fed

Cofio Taith Heddwch Menywod 1981, Awst 27ain