jump to content

Polisi Cwci

Ffeil destun fechan a grëir gan eich porwr a’i storio ar ddisgyrrwr caled eich cyfrifiadur yw cwci. Dulliau i wefannau gofio gwybodaeth a gâi ei cholli fel arall pan fydd eich porwr ar gau yw cwcis.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddarparu gwell profiad i chi pan fyddwch yn pori ein gwefan ac mae’n caniatáu i ni wella ein gwefan.

Mae cwcis dadansoddol / perfformiad yn ein galluogi ni i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr ac i weld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan maen nhw ei defnyddio. Mae hynny’n ein helpu i wella’r modd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn darganfod yr hyn maen nhw’n chwilio amdano’n hawdd.

Gallwch flocio cwcis trwy actifadu’r gosodiadau ar eich porwr sy’n caniatâu iddo wrthod gosodiad pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os defnyddiwch osodiadau eich porwr i flocio pob cwci, gall hyn lyffetheirio eich defnydd o’r wefan.