jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

8 Chwefror 2019

PWYSIG! NODWCH Y NEWID DYDDIAD!! Ar nos wener, 9fed o Chwefror, bydd cyfle i weld ffilm o’n prosiect ‘Canrif Gobaith’ yn dathlu holl digwyddiadau 2018, 20fed pen-blwydd Archif Menywod Cymru ac i goffáu un o’r sylfaenwyr Ursula Masson yn ei thref enedigol. Bwffe a chymdeithasu. CROESO I BAWB.

Darllen mwy
Image: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24 - 25 Tachwedd 2018

Dydd Sadwrn: darlithoedd am fenywod cysylltiedig â gerddi Neuadd Middleton, Llanarthne. Dydd Sul: Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Patrymau Patriarchaidd? Swyddogaethau a Phrofiadau Merched ar Ystadau Tiriog Cymru.

Darllen mwy
Image: Gwobr Angel Treftaeth

Gwobr Angel Treftaeth

12 Tachwedd 2018

Llongyfarchiadau i Archif Menywod Cymru am ennill categori ‘Yr Enghraifft Orau o Ymchwil, Dehongli neu Gofnodi Treftadaeth’ yng nghystadleuaeth Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar Dachwedd 8fed yng Nghastell Caerffili am ein prosiect arloesol ‘Lleisiau o lawr y Ffatri’. Bydd yn tîm yn mynd yn eu blaenau yn awr i’r Gwobrau Prydeinig yn Llundain ar Dachwedd 27ain. Pob lwc!

Darllen mwy