jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Gwir Gofnod o Gyfnod:  Diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru

Gwir Gofnod o Gyfnod: Diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru

6 Mawrth 2019

Dymuna Archif Menywod Cymru/Women’s Archive Wales eich gwahodd i'r digwyddiad hwn, sydd yn rhan o ddathliad AMC ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Menywod. Cynhelir yn y Senedd, Caerdydd, ac yn cael ei noddi gan y Dirprwy Lywydd.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd Flynyddol 2019 - Galw am Bapurau!

Cynhadledd Flynyddol 2019 - Galw am Bapurau!

19 Chwefror 2019

Eleni mae’r Archif yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol mewn partneriaeth a Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru ar ddydd Sadwrn 5ed Hydref a dydd Sul 6ed Hydref 2019. Beth am gynnig papur ar unrhyw agwedd ar hanes menywod yng Nghymru?

Darllen mwy
Image: Chwefror 8fed 2019:  Parti Dathlu a Finale Canrif Gobaith yn y Redhouse, Merthyr Tudful

Chwefror 8fed 2019: Parti Dathlu a Finale Canrif Gobaith yn y Redhouse, Merthyr Tudful

17 Chwefror 2019

Yn sicr daeth prosiect ‘Canrif Gobaith’ i ben gyda bang a dathliad hynod lwyddiannus a theilwn ohono. ‘Gwerthwyd’ y tocynnau i gyd ac roedd y theatr yn gyfforddus lawn ar y noson.

Darllen mwy