jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

20 Mehefin 2020

Mae newyddion am y prosiect bellach ar Wefan Senedd Cymru. Gallwch ddarllen mwy trwy ddilyn y ddolen isod:

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph

Bwrsari Avril Rolph

4 Mehefin 2020

Roedd Avril Rolph (1945–2018) yn hanesydd ffeminyddol ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Mae’r Archif yn cofio amdani trwy gynnig Bwrsari o £200 bob blwyddyn am y papur gorau ar hanes menywod yng Nghymru gan fyfyriwr / hanesydd amatur.

Darllen mwy
Image: Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

Setting the Record Straight - Gwir Gofnod o Gyfnod

4 Mehefin 2020

Mae’r project yn mynd yn ei flaen gyda methodoleg ac amserlen Newydd. Gallwch ddarllen y blog amdano gan Rob Phillips a gwrando ar sawl clip o’r cyfweliadau a gwblhawyd hyd yn hyn ar ein tudalen Prosiectau.

Darllen mwy