jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Bwrsari Avril Rolph

Bwrsari Avril Rolph

5 - 6 Hydref 2019

Er cof am Avril Rolph, Cyn-lywydd Anrhydeddus Archif Menywod Cymru, rydym yn cynnig bwrsari o £200 i gydnabod papur ymchwil gwreiddiol ar hanes menywod yng Nghymru.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd Flynyddol 2019 - Galw am Bapurau!

Cynhadledd Flynyddol 2019 - Galw am Bapurau!

5 - 6 Hydref 2019

Eleni mae’r Archif yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol mewn partneriaeth a Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru ar ddydd Sadwrn 5ed Hydref a dydd Sul 6ed Hydref 2019. Beth am gynnig papur ar unrhyw agwedd ar hanes menywod yng Nghymru?

Darllen mwy
Image: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019

9 Awst 2019

Darlith am Martha Hughes Cannon o Landudno, seneddwraig gyntaf yr Unol Daleithiau.

Darllen mwy