jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: GWYLIWCH Y GOFOD HWN!

GWYLIWCH Y GOFOD HWN!

1 Ionawr 2018

Darllen mwy
Image: Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

21 Medi 2017

Ers 2012, mae’r Archif wedi cynnal sesiwn Gymraeg flynyddol gyda chyfieithu ar y pryd, ar hanes menywod yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol...

Darllen mwy
Image: Ysgol Undydd Llafur

Ysgol Undydd Llafur

25 Mawrth 2017

Cafodd AMC/WAW ei chynrychioli’n dda ymysg mynychwyr ysgol undydd a gynhaliwyd gan Llafur

Darllen mwy