jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

8 Chwefror 2019

PWYSIG! NODWCH Y NEWID DYDDIAD!! Ar nos wener, 9fed o Chwefror, bydd cyfle i weld ffilm o’n prosiect ‘Canrif Gobaith’ yn dathlu holl digwyddiadau 2018, 20fed pen-blwydd Archif Menywod Cymru ac i goffáu un o’r sylfaenwyr Ursula Masson yn ei thref enedigol. Bwffe a chymdeithasu. CROESO I BAWB.

Darllen mwy
Image: Diwrnod Cyfryngau Cymdeithasol 'Canrif Gobaith'

Diwrnod Cyfryngau Cymdeithasol 'Canrif Gobaith'

25 Ionawr 2019

Cwrs ymarferol i ddysgu mwy am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel Gweplyfr, Trydar, Blog ac Instagram. I'w cynnal yn DYSGU CEREDIGION, Canolfan Ddysgu Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3RJ. Bydd te, coffi a chinio ar gael. Lle parcio yn y Park and Ride ggerllaw. NODER FOD Y CWRS HWN YN LLAWN!

Darllen mwy
Image: Plac glas i Clara Neal

Plac glas i Clara Neal

4 Ionawr 2019

Yn ystod Cynhadledd Ryngwladol AMC yn yr hydref bu Ysgol Gynradd Heol Teras, Abertawe, yn rhoi cyflwyniad bywiog am Clara Neal, cyn-brifathrawes yr ysgol a swffragist. Nawr mae yna blac glas er cof amdani ar wal yr ysgol yn ogystal.

Darllen mwy