jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Gwir Gofnod o Gyfnod

Gwir Gofnod o Gyfnod

12 Ionawr 2020

Mae prosiect Gwir Gofnod o Gyfnod wedi dechrau ar y Gwaith recordio hanesion llafar ACau benywaidd cyfredol a chyn aelodau yn awr ac mae’r tîm cyfweld yn edrych ymlaen at 2020 brysur iawn. Suzy Davies yn AC Ceidwadol dros ranbarth Gorllewin De Cymru oedd un o’r cyntaf I gael ei holi. Diolch am gyfweliad diddorol a didwyll.

Darllen mwy
Image: Gwir Gofnod o Gyfnod - Mae’r prosiect wedi dechrau!

Gwir Gofnod o Gyfnod - Mae’r prosiect wedi dechrau!

29 Tachwedd 2019

Gwir Gofnod o gyfnod: diogelu Cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru – Mae’r prosiect wedi dechrau! Ar 12 Tachwedd trosglwyddodd Ann Jones AC a Dirpryw Lywydd y Cynulliad bedwar bocs o’i dogfennau i’w cadw’n ddiogel yn yr Archif Wleidyddol yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Darllen mwy
Image: Gwobr Gymunedol Women’s History Network

Gwobr Gymunedol Women’s History Network

10 Tachwedd 2019

Mae Archif Menywod Cymru yn enillydd tystysgrif ‘Cymeradwyaeth Uchel’ yn nghystadleuaeth Gwobr Gymunedol Women’s History Network!

Darllen mwy