jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24 - 25 Tachwedd 2018

Dydd Sadwrn: darlithoedd am fenywod cysylltiedig â gerddi Neuadd Middleton, Llanarthne. Dydd Sul: Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Patrymau Patriarchaidd? Swyddogaethau a Phrofiadau Merched ar Ystadau Tiriog Cymru. Manylion llawn i'w dilyn.

Darllen mwy
Image: CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

7 Hydref 2018

Cynhelir yr 21fed Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn ystod y Gynhadledd Flynyddol. Croeso i bob aelod.

Darllen mwy
Image: CYNHADLEDD RYNGWLADOL A CHYNHADLEDD FLYNYDDOL ARCHIF MENYWOD CYMRU

CYNHADLEDD RYNGWLADOL A CHYNHADLEDD FLYNYDDOL ARCHIF MENYWOD CYMRU

6 - 7 Hydref 2018

Cynhelir yn yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe, gyda chydweithrediad yr Ysgol Reolaeth, Adran Hanes ac Academi Morgan Prifysgol Abertawe

Darllen mwy