jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Enillydd Bwrsari Avril Rolph

Enillydd Bwrsari Avril Rolph

18 Hydref 2019

Yn y bore Sadwrn, Cynhadledd Flynyddol 2019, cyflwynodd yr ymgeiswyr am Fwrsari Avril Rolph eu papurau.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru

Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru

5 - 6 Hydref 2019

Adroddiad ar Gynhadledd Flynyddol 2019, mewn partneriaeth â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, 5ed-6ed Hydref .

Darllen mwy
Image: Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

17 Medi 2019

Yn ystod y deunaw mis nesaf bydd Archif Menywod Cymru yn cydweithio â Chynulliad Cenedlaethol Cymru i ymgymryd â phrosiect newydd o’r enw ‘Gwir Gofnod o Gyfnod: diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru.’ I wireddu’r prosiect cyffrous hwn llwyddwyd i sicrhau grantiau hael gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a ‘r Cynulliad.

Darllen mwy