jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Sesiwn Crynhoi Digidol WEDI'I ORHIRIO, DYDDIAD NEWYDD I'W GADARNHAU

Sesiwn Crynhoi Digidol WEDI'I ORHIRIO, DYDDIAD NEWYDD I'W GADARNHAU

23 Ebrill 2020

Mae'r prosiect Gwir Gofnod o Gyfnod yn chwilio am wirfoddolwyr i grynhoi rhai o'r cyfweliadau ag ACau sy'n cael eu gwneud ar hyn o bryd. Rydym yn darparu cwrs hyfforddi yn Archifdy Morgannwg i ddysgu sut i wneud crynodebau digidol, a fydd am ddim i aelodau a gwirfoddolwyr AMC.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd 2020 - Bwrsari Avril Rolph

Cynhadledd 2020 - Bwrsari Avril Rolph

7 Chwefror 2020

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd ffeministaidd ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Mae’r Archif yn awyddus i anrhydeddu'r cof amdani trwy gyfrwng y Bwrsari hwn ac mae’n gwahodd cynigion amdano.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau

Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau

7 Chwefror 2020

Galwad am Bapurau ar gyfer 23ain Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru, a gynhelir ar ddydd Sadwrn 3ydd Hydref a dydd Sul 4ydd Hydref 2020 ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy