jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru 2021

Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru 2021

2 - 3 Hydref 2021

Cynhelir y Gynhadledd 2021 ar ddydd Sadwrn 2il Hydref a dydd Sul 3ydd Hydref. Oherwydd amgylchiadau anorfod bydd y gynhadledd arlein eleni trwy gyfrwng Zoom. Rhaid archebu lle ar gyfer y fformat hwn ymlaen llaw fel y gellir sicrhau’r ochr dechnegol mewn da bryd. Bydd y ddolen ar gyfer y gynhadledd yn eich cyrraedd ar fore yr 2il o Hydref.

Darllen mwy
Image: O Gaerdydd i Greenham: Menywod Cymru yn yr ymgyrch heddwch

O Gaerdydd i Greenham: Menywod Cymru yn yr ymgyrch heddwch

26 Awst 2021

I nodi 40 mlynedd ers yr orymdaith heddwch o Gaerdydd i Gomin Greenham, mae Archif Menywod Cymru, mewn partneriaeth gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad digidol am 6.30 o’r gloch nos Iau 26 o Awst.

Darllen mwy
Image: Eisteddfod AmGen 2021

Eisteddfod AmGen 2021

6 Awst 2021

Bydd Archif Menywod Cymru yn cynnal sesiwn arbennig eleni eto yn yr Eisteddfod AmGen. ‘Sgwrs rhwng Dwy’ fydd yr arlwy a bydd Yr Athro Mererid Hopwood, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth a’r Academi Heddwch yng nghwmni Meg Elis, awdur, cyfieithydd ac ymgyrchydd.

Darllen mwy