jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Darlith Zoom

Darlith Zoom

3 Chwefror 2021

Dewch i ymuno â ni ar gyfer darlith Zoom arall yn y gyfres boblogaidd iawn hon. Bydd Dr Siân Rhiannon Williams yn siarad am ‘Arloesi dros Gymru: Ellen Evans (1891-1953), ei bywyd a’i gwaith.’

Darllen mwy
Image: Cwrs Crynodebu Digidol trwy Zoom

Cwrs Crynodebu Digidol trwy Zoom

27 Ionawr 2021

Mae’r prosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod' yn mynd yn ei flaen yn dda er gwaethaf Covid 19. Rydym yn cynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr ar sut i wneud crynodebau digidol ar 27 Ionawr 2021 dros Zoom. Mae croeso i bob aelod a gwirfoddolwr ymuno â ni.

Darllen mwy
Image: Trydedd o ddarlithoedd Zoom yr Archif

Trydedd o ddarlithoedd Zoom yr Archif

13 Ionawr 2021

Cynhelir darlith Zoom nesaf Archif Menywod Cymru ar 13eg Ionawr, 2021 am 4 o’r gloch gan Rhian Diggins ar y thema ‘Women on Record: The Women’s Archive Wales collections at Glamorgan Archives’.

Darllen mwy