jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

FINALE yn y Redhouse, Merthyr Tudful

8 Chwefror 2019

PWYSIG! NODWCH Y NEWID DYDDIAD!! Ar nos wener, 9fed o Chwefror, bydd cyfle i weld ffilm o’n prosiect ‘Canrif Gobaith’ yn dathlu holl digwyddiadau 2018, 20fed pen-blwydd Archif Menywod Cymru ac i goffáu un o’r sylfaenwyr Ursula Masson yn ei thref enedigol. Bwffe a chymdeithasu. CROESO I BAWB.

Darllen mwy
Image: GWEITHREDU NID GEIRIAU: CWRS HYFFORDDI 'CANRIF GOBAITH''

GWEITHREDU NID GEIRIAU: CWRS HYFFORDDI 'CANRIF GOBAITH''

12 Rhagfyr 2018

Dod â straeon menywod Cymru'n fyw i gynulleidfaoedd newydd trwy ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a'r cyfryngau digidol. ARCHIFDY MORGANNWG, CLOS PARC MORGANNWG, LLECHWYDD, CAERDYDD, CF11 8AW

Darllen mwy
Image: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24 - 25 Tachwedd 2018

Dydd Sadwrn: darlithoedd am fenywod cysylltiedig â gerddi Neuadd Middleton, Llanarthne. Dydd Sul: Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Patrymau Patriarchaidd? Swyddogaethau a Phrofiadau Merched ar Ystadau Tiriog Cymru.

Darllen mwy