jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Archif Menywod Cymru

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Archif Menywod Cymru

6 Hydref 2019

Gwahoddir pob aelod i fynychu CCB, a gynhelir yn ystod y Gynhadledd Flynyddol yn Amgueddfa Werin CymruSain Ffagan, Caerydydd.

Darllen mwy
Image: Cofio Avril Rolph

Cofio Avril Rolph

24 Ebrill 2019

Nos Fercher 24ain Ebrill 6.00 o’r gloch ar gyfer 6.30 Cofio Avril Rolph (Is-lywydd Anrhydeddus AMC) a lansio bwrsari er cof amdani a gynhelir yn y Stiwdio, Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton.

Darllen mwy
Image: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019

9 Awst 2019

Darlith am Martha Hughes Cannon o Landudno, seneddwraig gyntaf yr Unol Daleithiau.

Darllen mwy
Image: Gwir Gofnod o Gyfnod:  Diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru

Gwir Gofnod o Gyfnod: Diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru

6 Mawrth 2019

Dymuna Archif Menywod Cymru/Women’s Archive Wales eich gwahodd i'r digwyddiad hwn, sydd yn rhan o ddathliad AMC ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Menywod. Cynhelir yn y Senedd, Caerdydd, ac yn cael ei noddi gan y Dirprwy Lywydd.

Darllen mwy
Image: Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

2 Mehefin 2019

Bu prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19 gyda 12 digwyddiad cyffrous ledled Cymru a chofnodi hanes sefydlu Archif Menywod Cymru.

Darllen mwy
Image: Chwefror 8fed 2019:  Parti Dathlu a Finale Canrif Gobaith yn y Redhouse, Merthyr Tudful

Chwefror 8fed 2019: Parti Dathlu a Finale Canrif Gobaith yn y Redhouse, Merthyr Tudful

17 Chwefror 2019

Yn sicr daeth prosiect ‘Canrif Gobaith’ i ben gyda bang a dathliad hynod lwyddiannus a theilwn ohono. ‘Gwerthwyd’ y tocynnau i gyd ac roedd y theatr yn gyfforddus lawn ar y noson.

Darllen mwy