jump to content

Cofio Avril Rolph

Dyddiad Digwyddiad:24 Ebrill

Cofio Avril Rolph

Nos Fercher 24ain Ebrill 6.00 o’r gloch ar gyfer 6.30 Cofio Avril Rolph (Is-lywydd Anrhydeddus AMC) a lansio bwrsari er cof amdani a gynhelir yn y Stiwdio, Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton. 

Bydd sgyrsiau gan gydweithwyt Avril yn AMC a chynrychiolydd o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe sy’n gweithio mewn partneriaeth a ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Dangosir fersiwn fer o ffilm Canrif Gobaith a bydd lluniaeth ysgafn. Croeso I bawb.

Gwelir manylion y bwrsari ar ddogfen YMA

I gofrestru ar gyfer y noson ewch i https://www.eventbrite.co.uk/e/remembering-avril-rolph-and-launching-a-bursary-in-her-memory-cofio-avril-tickets-59169865661 neu cysylltwch a catrinstevens@outlook.com