jump to content

Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

Dyddiad Digwyddiad:22 Gorffennaf

Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

 

 

 

 

 

 

 

Newyddion ardderchog i Archif Menywod Cymru!

I ddathlu ugeinfed pen-blwydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru mae AMC wedi derbyn dau grant sylweddol: gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a chan y Cynulliad Cenedlaethol i drefnu prosiect i ddiogelu papurau a lleisiau Aelodau Cynulliad benywaidd a fu’n gwasanaethu rhwng 1999 ac 2019. Ac mae llawer i’w ddatlu oherwydd yn 2003 Cynulliad Cenedlaethol Cymru oedd y corff deddfu cenedlaethol cyntaf i fod â chydbwysedd o ran rhyw aelodau’r Cynulliad, ac mae menywod wedi chwarae rhan allweddol yn sefydlu a rhedeg y ddemocratiaeth newydd hon yng Nghymru. Caiff y prosiect cyffrous a heriol hwn ei lansio yn y Senedd yn ystod ei dathliadau ugeinfed pen-blwydd ddiwedd Medi.  

Er mwyn cyrraedd ein nod, dymunwn benodi pedwar swyddog, a fydd yn gweithio yn llawrydd o Fedi 2019 tan Fawrth 2021. Byddant yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i gyflawni’r gwaith – felly rydym yn GALW ar unrhyw Aelod o AMC a all ein helpu gyda’r prosiect diddorol a phwysig hwn (trefnir hyfforddiant) i gysylltu â Catrin Stevens (Cydlynydd Prosiect) cyn gynted â phosibl ar catrinstevens@outlook.com neu galwch 01792 893410 / 07453 458208.

Gweler yr hysbyseb swyddi isod. Byddwn yn falch petaech yn eu hyrwyddo. Diolch yn fawr.

Hysbyseb swydd (dwyieithog) pdf