jump to content

Cynhadledd 2020 - Bwrsari Avril Rolph

Dyddiad Digwyddiad: 7 Chwefror

Cynhadledd 2020 - Bwrsari Avril Rolph

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd ffeministaidd ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Gwasanaethodd yn Ysgrifennydd a Chadeirydd ac roedd yn Llywydd Anrhydeddus pan fu farw yn 2018. Mae’r Archif yn awyddus i anrhydeddu'r cof amdani trwy gyfrwng y Bwrsari hwn ac mae’n gwahodd cynigion amdano. Manylion llawn isod.

Canllawiau Bwrsari Avril Rolph 2020.pdf