jump to content

Symposiwm Archif Menywod Cymru 2020

Dyddiad Digwyddiad: 3 Hydref

Symposiwm Archif Menywod Cymru 2020

Eleni mae Archif Menywod Cymru yn cyflwyno Symposiwm Arlein yn lle ein Cynhadledd Flynyddol arferol. Fe’i cynhelir ar ddydd Sadwrn, 3dd Hydref rhwng 9.30 y.b. a 3.30 y.p. ac mae gennym gymysgedd eclectig o sgyrsiau am hanes a threftadaeth menywod yng Nghymru.

Gellwch ymuno a ni ar gyfer y digwyddiad hwn trwy gofrestru trwy EVENTBRITE  o Awst 31ain tan Hydref 1af. Er  mwyn sicrhau eich bod yn cael eich gwahoddiad Zoom yn ddiogel rydym yn gofyn i chi hefyd I anfon ebost at info@womensarchivewales.org – caiff y gwahoddiad Zoom ei anfon allan atoch yn nes at ddyddiad y Symposiwm. Os nad ydych, am unrhyw reswm, wedi derbyn y gwahoddiad Zoom erbyn Hydref 1af anfonwch ebost arall.  

Gobeithio y gallwch ymuno a ni yn y digwyddiad arbennig hwn. CROESO!  Dilynwch y dolenni isod am fanylion llawn:

Rhaglen (dwyieithog) pdf

Crynodebau a bywgraffiadau