jump to content

Trydedd o ddarlithoedd Zoom yr Archif

Dyddiad Digwyddiad:13 Ionawr

Trydedd o ddarlithoedd Zoom yr Archif

Cynhelir darlith Zoom nesaf Archif Menywod Cymru ar 13eg Ionawr, 2021 am 4 o’r gloch gan Rhian Diggins ar y thema ‘Women on Record: The Women’s Archive Wales collections at Glamorgan Archives’.

Os hoffech gofrestru am hon anfonwch ebost at info@womensarchivewales.org a byddwch yn derbyn eich gwahoddiad Zoom trwy ebost.   Gobeithio y gallwch ymuno â ni!