jump to content

Cwrs Crynodebu Digidol trwy Zoom

Dyddiad Digwyddiad:27 Ionawr

Cwrs Crynodebu Digidol trwy Zoom

Gwir Gofnod o Gyfnod: diogelu papurau a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru

CWRS CRYNODEBU DIGIDOL 27 Ionawr 2021 trwy Zoom

Mae’r prosiect cyffrous hwn, a noddir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cymru a’r Senedd, i ddathlu 20 mlynedd o Ddatganoli, yn mynd yn ei flaen yn dda er gwaethaf Covid 19.

Agwedd bwysig iawn o’r prosiect yw’r cyfweliadau hanes llafar gyda chyn-Aelodau Cynulliad ac Aelodau cyfredol o’r Senedd – maent yn rhan allweddol bwysig yn hanes gwleidyddol Cymru ers Datganoli. Mae’r cyfweliadau yn ddiddorol dros ben ac maent yn taflu goleuni ar rôl menywod yn hanes y Cynulliad Cenedlaethol / Senedd. Byddant yn ffurfio archif arwyddocaol iawn ar gyfer haneswyr, ymchwilwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol yn y dyfodol.

MAE ANGEN EICH CYMORTH CHI ARNOM I WNEUD CRYNODEBAU DIGIDOL O’R CYFWELIADAU HYN.

Rydym yn cynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr ar sut i wneud crynodebau digidol:

DYDDIAD: DYDD MERCHER 27 IONAWR am 10.30 dros ZOOM.

Kate Sullivan Swyddog Prosiect GGG fydd yn darparu’r hyfforddiant.

Mae croeso i bob aelod a gwirfoddolwr ymuno â ni, a does dim angen unrhyw wybodaeth flaenorol na phrofiad. Caiff y cwrs ei gynnal yn Saesneg ond caiff y Gymraeg ei hymgorffori yn y cyflwyniad. Mae’n gyfle unigryw i ddysgu sgil newydd neu i fireinio sgiliau sydd gennych eisoes.

Cynigir y cwrs AM DDIM i aelodau AMC ac i wirfoddolwyr. Cyfyngir y niferoedd i ddeg felly awgrymwn archebu lle yn gynnar.

Os hoffech ddod ar y cwrs anfonwch ebost at info@womensarchivewales.org a byddwn yn anfon gwahoddiad Zoom atoch.

Manylion llawn YMA