jump to content

Bwrsari Avril Rolph 2021

Bwrsari Avril Rolph 2021

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd feminyddol ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru. Gwasanaethodd yn Ysgrifennydd a Chadeirydd yr Archif a phan fu farw yn 2018 roedd yn Is-lywydd Anrhydeddus. Dymuna’r Archif anrhydeddu’r cof amdani trwy’r Bwrsari hwn a gwahoddir cynigion amdano.

Canllawiau Bwrsari Avril Rolph (Word)

Canllawiau Bwrsari Avril Rolph (PDF)

Llun: Teleri Owen, ennillydd bwrsari 2020