jump to content

Darlith Goffa Ursula Masson 2021

Dyddiad Digwyddiad: 8 Mawrth

Darlith Goffa Ursula Masson 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaynor Legall, ‘Gwneud iawn: Edrych o’r newydd ar hanesion poblogaeth Ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru’, ar nos Lun 8 Mawrth 2021, 18:00 – 20.00.

Bydd Gaynor yn trafod ei barn ar ymdrechion i wneud iawn am y ffordd gamarweiniol mae hanesion poblogaeth Ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru wedi eu cofnodi, a’r hyn y gallai’r ymdrechion hynny ei olygu. Bydd yn defnyddio profiadau ei bywyd ei hun a ‘straeon’ hanes llafar pobl sy’n byw yn Butetown. Bydd Gaynor yn trafod, gyda’r gynulleidfa, bwysigrwydd creu lle a distawrwydd fel bod lleisiau eraill yn gallu cael eu clywed, a gweithio gyda ac ar gyfer pobl sydd ar goll o naratifau bywyd Cymru.  Mae’r ddarlith ar-lein hon am ddim. Croeso i bawb. Cliciwch yma i gadw lle a derbyn dolen i’r digwyddiad:

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-ursula-masson-memorial-lecture-2021-tickets-142085267861

Ynghylch Gaynor Legall

Gaynor Legall yw Cadeirydd Y Gyfnewidfa Treftadaeth a Diwylliant, sefydliad cymunedol sy'n croniclo treftadaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol Tiger Bay a Dociau Caerdydd. Ar hyn o bryd mae’n arwain gr?p gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru sy’n cynnal archwiliad o henebion cyhoeddus, ac enwau strydoedd ac adeiladau, yn gysylltiedig ag agweddau ar hanes Du Cymru.

Wedi'i geni a'i magu yn Butetown, Caerdydd, mae Gaynor yn eiriolwr pwerus dros fenywod o leiafrifoedd ethnig ledled Cymru. Yn hynod falch o'i gwreiddiau yn Tiger Bay, mae hi wedi gweithio fel Nyrs Feithrin, Nyrs Gofrestredig, gweithiwr cymdeithasol ac mewn swyddi rheoli uwch. Roedd Gaynor yn un o sylfaenwyr gr?p Gwrth-apartheid Cymru a hi oedd y person du cyntaf i'w hethol yn Gynghorydd Dinas yng Nghymru. Mae hi wedi gweithio gyda phobl o'r un anian i sefydlu nifer o sefydliadau gwirfoddol fel FullEmploy Wales, AWETU, a BAWSO, y sefydliad trais domestig Du cyntaf yng Nghymru. Dyfarnwyd gwobr Cyflawniad Oes i Gaynor gan Gymdeithas Cyflawniad Menywod o Leiafrifoedd Ethnig Cymru.