jump to content

Llongyfarchiadau Catrin Stevens!

Llongyfarchiadau Catrin Stevens!
Yng Nghymru roedd y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd yn un o ddirywiad graddol i ddiwydiannau mawr, traddodiadol, gwryw- gyfeiriedig, glo, dur a llechi. Tra bod llyfrgelloedd cyfan wedi eu cysegru i groniclo twf a chwymp y glöwr a’r chwarelwr arwrol yn hanes Cymru, mae storïau’r menywod dosbarth- gweithiol, a lafuriodd yn ein ffatrïoedd yng Nghymru yn yr un cyfnod, wedi eu hanwybyddu a’u hesgeuluso i bob pwrpas. Mae Voices from the Factory Floor yn ceisio gwneud iawn am hyn trwy ganiatáu i’r menywod adrodd eu hanesion eu hunain. Recordiwyd dros 200 o ‘ferched ffatri’ yn y prosiect hanes llafar hwn, a drefnwyd gan Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, ac a ariannwyd trwy grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (Cymru) a noddwyr eraill.
Mae eu storïau yn rhyfeddol. Sonia’r menywod am weithio oriau hirion, am gyflogau pitw ac amodau gwaith anodd heb fawr ddim rheoleiddio ar iechyd a diogelwch, ond yn ogystal am gydlyniad cymunedol, camaraderie, defodau dadleuol a bywyd cymdeithasol bywiog. Rhoes llawer ohonynt heibio eu huchelgeisiau personol a thrwy eu haberth llwyddon nhw, yn y chwedegau a’r saithdegau yn arbennig, i godi eu teuluoedd allan o dlodi. Mae lleisiau’r menywod rhyfeddol, cyffredin hyn yn haeddu cael eu clywed a’u gwerthfawrogi.
 

Published 15 Chwefror 2017 by Amberley Press