jump to content

Ysgol Undydd Llafur

Ysgol Undydd Llafur

Cafodd AMC/WAW ei chynrychioli’n dda ymysg mynychwyr ysgol undydd a gynhaliwyd gan Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru yn Archifau Morgannwg. Dathlai’r digwyddiad ’50 Years of Women’s & Gay Liberation’, gan nodi Deddf Troseddau Rhywiol 1967 a dechreuadau Mudiad Rhyddid Menywod. Cyfrannodd dwy aelod o AMC/WAW at y sgyrsiau: eglurodd Avril Rolph sut yr oedd y profiad o ymchwilio i’r Mudiad Rhyddid Menywod yn yr 1970au yng Nghymru wedi dangos sut roedd llawer o fenywod wedi cadw bagiau yn llawn papurau, darluniau a.y.b., ac ysbrydolodd hyn greu archif menywod; rhoddodd Jenny Lynn adroddiad bywiog o’i dyddiau hi’n actifydd y Mudiad. Dyma hanes sy’n cyffwrdd â bywydau dros 50% o’r boblogaeth