jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Cynhadledd 2020 - Bwrsari Avril Rolph

Cynhadledd 2020 - Bwrsari Avril Rolph

7 Chwefror 2020

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd ffeministaidd ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales. Mae’r Archif yn awyddus i anrhydeddu'r cof amdani trwy gyfrwng y Bwrsari hwn ac mae’n gwahodd cynigion amdano.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau

Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau

7 Chwefror 2020

Galwad am Bapurau ar gyfer 23ain Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru, a gynhelir ar ddydd Sadwrn 3ydd Hydref a dydd Sul 4ydd Hydref 2020 ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy
Image: Gwir Gofnod o Gyfnod

Gwir Gofnod o Gyfnod

12 Ionawr 2020

Mae prosiect Gwir Gofnod o Gyfnod wedi dechrau ar y Gwaith recordio hanesion llafar ACau benywaidd cyfredol a chyn aelodau yn awr ac mae’r tîm cyfweld yn edrych ymlaen at 2020 brysur iawn. Suzy Davies yn AC Ceidwadol dros ranbarth Gorllewin De Cymru oedd un o’r cyntaf I gael ei holi. Diolch am gyfweliad diddorol a didwyll.

Darllen mwy