jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Diwrnod Cyfryngau Cymdeithasol 'Canrif Gobaith'

Diwrnod Cyfryngau Cymdeithasol 'Canrif Gobaith'

25 Ionawr 2019

Cwrs ymarferol i ddysgu mwy am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel Gweplyfr, Trydar, Blog ac Instagram. I'w cynnal yn DYSGU CEREDIGION, Canolfan Ddysgu Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3RJ. Bydd te, coffi a chinio ar gael. Lle parcio yn y Park and Ride ggerllaw. NODER FOD Y CWRS HWN YN LLAWN!

Darllen mwy
Image: GWEITHREDU NID GEIRIAU: CWRS HYFFORDDI 'CANRIF GOBAITH''

GWEITHREDU NID GEIRIAU: CWRS HYFFORDDI 'CANRIF GOBAITH''

12 Rhagfyr 2018

Dod â straeon menywod Cymru'n fyw i gynulleidfaoedd newydd trwy ddigwyddiadau, ymgyrchoedd a'r cyfryngau digidol. ARCHIFDY MORGANNWG, CLOS PARC MORGANNWG, LLECHWYDD, CAERDYDD, CF11 8AW

Darllen mwy
Image: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

24 - 25 Tachwedd 2018

Dydd Sadwrn: darlithoedd am fenywod cysylltiedig â gerddi Neuadd Middleton, Llanarthne. Dydd Sul: Prifysgol Bangor yn cyflwyno: Patrymau Patriarchaidd? Swyddogaethau a Phrofiadau Merched ar Ystadau Tiriog Cymru.

Darllen mwy