jump to content

Prosiectau

Prosiectau Ymchwil Archif Menywod Cymru

Rydym wedi bod yn ffodus i dderbyn cymorth grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer nifer o brosiectau ymchwil. Cawsant eu cynllunio i hyrwyddo ein nodau, ac yn arbennig i gynnwys menywod a dynion i helpu datguddio hanes menywod yng Nghymru yn y gorffennol ac i achub papurau ac atgofion a fyddai yn mynd ar goll fel arall i’r dyfodol.

  • Prosiect Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru (2008 - 2009)

    Cynhaliwyd 17 o Sioeau ar Daith ledled Cymru rhwng Ionawr 2008 a Mehefin 2009, a chyllidwyd hwy gan grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Gwahoddwyd y cyhoedd i ddod ag eitemau iddynt a oedd yn dweud wrthym hanes bywydau menywod yng Nghymru, i dynnu eu lluniau neu eu sganio a thrafodwyd gwerth hanesyddol y cofnodion teuluol neu sefydliadol hyn. At hyn, cafwyd sgyrsiau ac arddangosfeydd, cyngor ar gadwraeth, ac ar ddiogelu defnyddiau ar gyfer y dyfodol yn ystod y Sioeau ar Daith. Gellir gweld delweddau o Brosiect y Sioeau ar daith ar wefan www.casgliadywerin.cymru
    Cliciwch i lawrlwytho a darllen yr adroddiad yma.

‘Mae pobl bob amser yn gofyn i mi beth wnaeth fy nhad yn ystod y rhyfel, ond does neb erioed wedi gofyn beth wnaeth fy mam.’