jump to content

Polisi Casglu

Pwrpas casglu:

 • I achub tystiolaeth faterol o fywydau a phrofiadau menywod yng Nghymru.
 • I roi’r dystiolaeth hon mewn cadwrfeydd sy’n bodoli eisoes lle caiff ei dogfennu a’i chadw i safonau proffesiynol, a’i gwneud yn hygyrch i’r cyhoedd.
 • Trwy hyn i ychwanegu at y ffynonellau hanesyddol ar gyfer astudio bywydau a phrofiadau menywod yng Nghymru, a’u cyfraniadau i hanes Cymru a’r byd ehangach.
 • I hwyluso astudio a deall hanes menywod yng Nghymru, trwy:
  • Addysg ffurfiol ac addysg gydol oes;
  • Gweithgareddau sy’n cynnwys y gymuned;
  • Cyhoeddiadau, gan gynnwys cyhoeddiadau ar-lein.

 


Caiff eitemau a roddir i AMC/WAW eu rhoi mewn archif briodol i darddiad y defnydd.

 • Papurau, ffotograffau a defnyddiau archifol eraill: trwy eu rhoi ar adnau yn yr archifdy sirol perthnasol, i’w cadw yng nghasgliad AMC/WAW. Os bydd yr eitemau o arwyddocâd cenedlaethol: trwy eu rhoi ar adnau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 • Nid ydym gan amlaf yn derbyn arteffactau tri-dimensiwn, tecstilau a.y.b. Os oes gennych eitemau o’r fath, cysylltwch â’n Hymgynghorydd Casgliadau, Rhian Diggins, am gyngor os gwelwch yn dda (glamro@cardiff.gov.uk)
 • Caiff llyfrau wedi’u cyhoeddi, gan gynnwys bywgraffiadau a hunangofiannau wedi’u cyhoeddi eu hunain am fywydau menywod, eu cadw yn Llyfrgell Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, ar ran AMC/WAW.
 • Dylid cydnabod AMC/WAW yn rhoddwr mewn rhestrau ac arddangosfeydd mewn amgueddfeydd ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  
 • Cedwir copïau o ffotograffau a dogfennau, hanes bywgraffiadol a hunangofiannol am fywydau menywod a.y.b.; defnydd wedi’i ddigideiddio, fideos, a recordiadau eraill nad ydynt yn perthyn yn uniongyrchol i ddefnydd sydd wedi’u cadw yn y cadwrfeydd a restrir uchod, mewn storfeydd diogel.
 • Mae AMC/WAW yn cadw’r hawl i gynnwys yr holl eitemau uchod ar ei gwefan, yn ddibynnol ar hawlfraint a chyfraith diogelu data.

 

Ebrill 2016