jump to content

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad Gohebiaeth:

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales
c/o Archifau Richard Burton,

Llyfrgell Parc Singleton,

Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton,

Parc Singleton,

Abertawe SA2 8PP

Rhif ffôn AMC/WAW: 07546219384

Ebost AMC/WAW: info@archifmenywodcymru.org

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, mai gwirfoddolwyr sy’n rhedeg AMC/WAW ac er y byddwn yn ceisio ateb eich ymholiadau cyn gynted ag y gallwn, bydd ychydig o oedi weithiau cyn y cewch ateb.  

Cynghorir ymchwilwyr i gysylltu â’r gadwrfa lle mae’r rhodd ar adnau ac sydd o ddiddordeb iddynt yn cael ei chadw.

Ni fydd Archif Menywod Cymru yn rhannu’ch manylion gyda thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwyd ar gyfer ymdrin â’ch cais yn unig. Ewch at ein polisi preifatrwydd am wybodaeth bellach ynglŷn â sut y byddwn yn rheoli eich data.  

Rwy’n cytuno y gall Archif Menywod Cymru ddefnyddio fy ngwybodaeth ar gyfer y dibenion a nodir uchod.

 

Womens Archive Wales will not pass your details onto third parties and only use the information supplied for the purposes of handling your request. Please refer to our privacy policy for further information about how we manage your data.