jump to content

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad Gohebiaeth:

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales
c/o Archifau Richard Burton,

Llyfrgell Parc Singleton,

Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton,

Parc Singleton,

Abertawe SA2 8PP

Rhif ffôn AMC/WAW: 07453 458208

Byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, mai gwirfoddolwyr sy’n rhedeg AMC/WAW ac er y byddwn yn ceisio ateb eich ymholiadau cyn gynted ag y gallwn, bydd ychydig o oedi weithiau cyn y cewch ateb.  

Cynghorir ymchwilwyr i gysylltu â’r gadwrfa lle mae’r rhodd ar adnau ac sydd o ddiddordeb iddynt yn cael ei chadw.