jump to content

Aelodaeth Rhodd

Ydych chi’n chwilio am rodd i rywun arbennig?

Hoffech chi roi rhodd sy’n helpu i gefnogi mudiad sydd wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o hanes menywod yng Nghymru?

Os mai ‘Hoffwn’ yw’r ateb, yna byddai aelodaeth o AMC/WAW yn rhodd ddelfrydol - pam na rowch chi aelodaeth AMC/WAW yn anrheg Nadolig neu ar gyfer achlysur arbennig?

Buddiannau aelodaeth:

  • 4 cylchlythyr y flwyddyn
  • Adroddiad Blynyddol a chyfle i fynychu’r Cyfarfod Blynyddol a dylanwadu ar bolisi’r Archif at y dyfodol
  • Mynediad at adran Aelodau yn Unig y wefan
  • Rhag-rybudd o Gynhadledd Flynyddol yr Archif
  • Gwybodaeth gyffredinol am amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfle i fynychu digwyddiadau achlysurol mewn amrywiaeth o leoliadau yng Nghymru.
  • Cyfle i ymwneud mwy â gwaith yr Archif
  • Yr wybodaeth y bydd eich tanysgrifiad yn helpu i achub a gwneud hanes menywod yn weledol yng Nghymru.

 


Felly pam na phrynwch chi anrheg barhaus i ffrind neu aelod o’r teulu – rhodd a fydd yn helpu i ddadorchuddio rhagor o hanes diddorol menywod yng Nghymru?

Dewiswch faint i’w roi yn eich rhodd aelodaeth ac anfonwch y ffurflen isod i ffwrdd heddiw!

  • Blwyddyn: £15
  • Dwy flynedd: £27
  • Tair blynedd: £40

Anfonir cerdyn rhodd at yr aelod newydd lwcus.

Cliciwch i lawr lwytho: Ffurflen Aelodaeth Rhodd

Dychweler at yr Ysgrifennydd Aelodaeth, Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales, c/o Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP