jump to content

Y Stori y tu ôl i’r Delweddau

Catrin Stevens yn siarad ag ymwelydd i Sioe ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru yn Blaenavon

Mae Catrin Stevens yn siarad ag ymwelydd i un o Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru am ddefnydd a oedd ganddo a oedd yn berthnasol i hanes menywod yng Nghymru.

Menywod mewn iwnifformau gyda sosban a.y.b.

Aelodau o Wasanaeth Gwirfoddol Brenhinol y Menywod (WRVS) yn paratoi bwyd yn yr 1950au. Roedd hwn yn un o nifer o luniau, ynghyd â chot iwnifform WRVS, a ddaeth i mewn yn Sioe ar Daith Aberystwyth,11fed Hydref 2008, gan aelod o AMC/WAW.

Menyw ar feic modur

Daeth ymwelydd â Sioe ar Daith Aberystwyth â’r llun hwn o’i modryb, Margaret Thomas, ar ei beic modur ger Penygroes yn yr 1920au. Teithiai ar ei beic o’i chartref ym Mhenygroes i’w gwaith yn brifathrawes ysgol gynradd ac roedd ei chwaer (mam yr ymwelydd) yn reidio beic modur hefyd o’i llety ym Machynlleth i’w gwaith yn brifathrawes ysgol tua phum milltir i ffwrdd.

Dogfen

Ewyllys Jane Davies, gweddw Waen Isa, Plwyf yr Hob, sir y Fflint a oedd wedi ei llofnodi (â chroes) ar 13eg Tachwedd 1793. Ymhlith ei chymynroddion mae ei ‘gwely plu gorau … a’i ffrâm wely i’m hannwyl Wyres Elizabeth Price yn arwydd o’m parch.’ Daethpwyd â’r ewyllys i Sioe ar Daith yr Wyddgrug gan un o hynafiaid Jane Davies, a bellach mae ar adnau yn Archifdy Sir y Fflint. 

Menyw ar drwyn awyren

Dyma Marjorie Edmunds o Lanelli a ddaeth â lluniau a medalau i Sioe ar Daith Llanelli. Hi oedd un o’r WAAFs cyntaf i’w hyfforddi yn beiriannydd awyrennau, ac wrth gyfeirio at y llun hwn, disgrifiodd ei chyfnod yn ‘rhedeg y peiriannau’ yn barod ar gyfer y peilotiaid o Awstralia!

Jenny Sabine Y Cadeirydd sy’n ymddeol (ar y chwith) gyda’r Cadeirydd newydd, Catrin Stevens (ar y dde) yng Nghynhadledd 2017 yn Aberystwyth.

Gertrude Rosewarne

Roedd Gertrude Rosewarne yn nyrs y Groes Goch yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Daeth ei theulu i Sioe ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru yn Llanelli ar 29ain Chwefror 2008, gan ddod â chasgliad o ddefnyddiau yn ymwneud â’i bywyd yn y cyfnod hwn - lluniau, llythyron diolch gan gleifion o Wlad Belg y bu’n eu nyrsio, ei hiwnifform a hyd yn oed ei siswrn. Rhoddwyd hwy ar adnau yn Archifau Morgannwg, Caerdydd.

Grŵp o Fenywod mewn gwisg Gymreig

Mae’r llun hwn yn un o nifer y daeth ymwelydd â nhw i Sioe ar Daith yr Wyddgrug ac mae’n dangos grŵp o fyfyrwyr (gan gynnwys y wraig a ddaeth â nhw) mewn gwisg Gymreig. Cafodd ei dynnu yn 1954 yng Ngholeg y Barri yn 1954. Noder y pennawd.

Back to the homepage