jump to content

Prosiectau

Prosiectau Ymchwil Archif Menywod Cymru

Rydym wedi bod yn ffodus i dderbyn cymorth grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer nifer o brosiectau ymchwil. Cawsant eu cynllunio i hyrwyddo ein nodau, ac yn arbennig i gynnwys menywod a dynion i helpu datguddio hanes menywod yng Nghymru yn y gorffennol ac i achub papurau ac atgofion a fyddai yn mynd ar goll fel arall i’r dyfodol.

  • Gwir Cofnod o Gyfnod. Bydd y prosiect hwn, sydd ar y gweill ar hyn o bryd, yn diogelu lleisiau a straeon y chwe deg dau o ACau benywaidd sydd wedi gwasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod ei ugain mlynedd cyntaf. Cewch ddarllen blog ar y prosiect gan Rob Phillips o'r Archif Wleidyddol Gymreig YMA.  Gwyliwch clipiau rhai cyfweliadau YMA.
  • Canrif Gobaith - Century of Hope  

    I ddathlu canrif o dreftadaeth menywod yng Nghymru 1918-2018. I ddarllen mwy am y prosiect, gweld clipiau o rhai o'r digwyddiadau a gwylio ffilm gyfan am hanes AMC, cliciwch YMA.  I weld ffilm o ddigwyddiadau'r prosiect, a ddangoswyd yn ystod Eisteddfod AmGen 2020, cliciwch YMA.   Cliciwch YMA i lawrlwytho a darllen adroddiad terfynol y prosiect.

  • Prosiect Sioeau ar Daith Hanes Menywod yng Nghymru (2008 - 2009)

    Cynhaliwyd 17 o Sioeau ar Daith ledled Cymru rhwng Ionawr 2008 a Mehefin 2009, a chyllidwyd hwy gan grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Gwahoddwyd y cyhoedd i ddod ag eitemau iddynt a oedd yn dweud wrthym hanes bywydau menywod yng Nghymru, i dynnu eu lluniau neu eu sganio a thrafodwyd gwerth hanesyddol y cofnodion teuluol neu sefydliadol hyn. At hyn, cafwyd sgyrsiau ac arddangosfeydd, cyngor ar gadwraeth, ac ar ddiogelu defnyddiau ar gyfer y dyfodol yn ystod y Sioeau ar Daith. Gellir gweld delweddau o Brosiect y Sioeau ar daith ar wefan www.casgliadywerin.cymru.  Cliciwch yma i lawrlwytho a darllen yr adroddiad.

Profiadau menywod fu’n gweithio yn y diwydiannau gweithgynhyrchu yng Nghymru, 1945-75. Cliciwch ar deitl y prosiect i fynd i wefan y prosiect. Cliciwch yma i lawrlwytho a darllen yr adroddiad.

‘Mae pobl bob amser yn gofyn i mi beth wnaeth fy nhad yn ystod y rhyfel, ond does neb erioed wedi gofyn beth wnaeth fy mam.’