jump to content

Prosiectau

Prosiectau Ymchwil Archif Menywod Cymru

Rydym wedi bod yn ffodus i dderbyn cymorth grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer nifer o brosiectau ymchwil. Cawsant eu cynllunio i hyrwyddo ein nodau, ac yn arbennig i gynnwys menywod a dynion i helpu datguddio hanes menywod yng Nghymru yn y gorffennol ac i achub papurau ac atgofion a fyddai yn mynd ar goll fel arall i’r dyfodol.

‘Mae pobl bob amser yn gofyn i mi beth wnaeth fy nhad yn ystod y rhyfel, ond does neb erioed wedi gofyn beth wnaeth fy mam.’