jump to content

Amdanom ni

Ble mae’r holl fenywod yn hanes Cymru? Mae Archif Menywod Cymru /Women’s Archive Wales yn gweithio i godi proffil hanes menywod yng Nghymru a diogelu’r ffynonellau sy’n dweud eu stori.

Mae gennym ddau nod allweddol:

 • I adnabod ac achub defnyddiau sy’n ymwneud â bywydau menywod yng Nghymru yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, ac annog eu rhoddi ar adnau yn y gadwrfa gyhoeddus briodol.
 • I hyrwyddo dealltwriaeth o rolau menywod yn hanes Cymru, a chynnwys menywod yn yr hanes a addysgir mewn ysgolion ac mewn addysg uwch.

Beth ydyn ni’n ei wneud?

 • Chwilio am ac adnabod cofnodion bywydau a phrofiadau menywod, mudiadau menywod a chyflogaeth.
 • Hyrwyddo cydnabyddiaeth o’u harwyddocâd hanesyddol.
 • Gweithio gyda gwasanaethau archifau sirol Cymru, y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfeydd Cymru, archifau Prifysgol a chadwrfeydd eraill i gofnodi, cadw a gwneud y defnyddiau hyn yn hygyrch i’r cyhoedd.
 • Trefnu digwyddiadau  
  • Cynhadledd benwythnos flynyddol: sgyrsiau a chyflwyniadau gan haneswyr amatur a phroffesiynol, cyfle i gymdeithasu â phobl o gyffelyb anian. 
  • Ysgolion undydd a digwyddiadau eraill, sgyrsiau i grwpiau, arddangosfeydd, lansio llyfrau a chydweithio â mudiadau cyffelyb.
 • Cynhyrchu cylchlythyr chwarterol i aelodau.
 • Ymgymryd â phrosiectau trwy gyllid grant.
 • Hyrwyddo astudio ac ymchwilio pob agwedd ar fywydau menywod yng Nghymru, gan gynnwys noddi gwobr yng nghystadleuaeth flynyddol Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig. www.whsi.org.uk

Sefydlwyd AMC/WAW yn 1997. Rydym yn sefydliad dielw ac yn elusen gofrestredig a redir gan wirfoddolwyr. Rydym yn ddibynnol ar danysgrifiadau aelodau, rhoddion ariannol a chymorth grant achlysurol i gyllido ein gwaith. Nid oes gennym adeiladau lle gall ymwelwyr ymweld â nhw ond rydym yn gweithio trwy ein gwefan a chyda’n partneriaid i gyflawni ein nodau.

Mae’r teitl ‘Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales’ yn dangos ein bod yn cynnwys cofnodion menywod sydd ddim yn Gymry ond sydd wedi byw neu weithio yng Nghymru neu wedi cyfrannu rywsut at hanes Cymru. Mae hyn yn wir hefyd am ein haelodaeth.

 

Rhif Elusen 1158204