jump to content

Gwir Gofnod o Gyfnod - Clipiau Cyfweliad 2

Clipiau o gyfweliadau a gynhaliwyd gydag Aelodau'r Cynulliad / Aelodau'r Senedd Vikki Howells, Delyth Evans, Elin Jones, Jane Hutt, Christine Chapman a Jayne Bryant rhwng Rhagfyr 2019 a Mehefin 2020.