jump to content

Ymunwch â ni

Ymunwch â’r Archif  

Mae croeso i unrhyw un ymuno â’r Archif. Y cyfan sydd gan ein haelodau, yn ddynion a menywod, yn gyffredin yw diddordeb mawr yn hanes menywod yng Nghymru a chefnogaeth gyffredin i gadw, diogelu a dehongli ffynonellau’r hanes hwn.

Costau aelodaeth cyfredol:

Aelodaeth flynyddol lawn: £15

Myfyrwyr / wedi ymddeol / incwm isel: £10

Sefydliadau: £20

Buddiannau aelodaeth:

 • 4 cylchlythyr y flwyddyn
  Adroddiad Blynyddol a chyfle i fynychu’r Cyfarfod Blynyddol a dylanwadu ar bolisi’r Archif at y dyfodol
 • Mynediad at adran Aelodau yn Unig y wefan
  Rhag-rybudd o Gynhadledd Flynyddol yr Archif
 • Gwybodaeth gyffredinol am amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfle i fynychu digwyddiadau achlysurol mewn amrywiaeth o leoliadau yng Nghymru.
 • Cyfle i ymwneud mwy â gwaith yr Archif
 • Yr wybodaeth y bydd eich tanysgrifiad yn helpu i achub a gwneud hanes menywod yn weledol yng Nghymru.

Sut i ymuno:

 • lawr lwythwch a dychwelwch y ffurflen ymaelodi: cliciwch yma
 • Ar-lein trwy ddefnyddio PayPal: cliciwch yma
 • Cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth, Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales, c/o Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP
 • Ebost: membership@womensarchivewales.org
 • Gellir cael Aelodaeth Rhodd: cliciwch yma am

Rhoddion: dulliau newydd i gefnogi’r Archif
Derbynnir rhoddion yn gynnes a gwnânt wahaniaeth mawr i waith yr Archif.

 • Ar-lein: trwy PayPal cliciwch yma
 • Ar-lein: through the trwy wefan The BIGGIVE.

  Rhydd hyn gyfle i chi roi rhodd trwy’r wefan. Os ydych chi’n gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd, cynhwysir hyn yn y rhodd. Dim ond 4% o’ch rhodd sy’n mynd at gostau gweinyddol TheBigGive; daw’r gweddill yn uniongyrchol i ni.
 • Trwy Neges Destun: Caiff Justtextgiving ei redeg am ddim ar gyfer elusennau gan Vodafone. Mae negeseuon testun am ddim – i roi, anfonwch neges destun i 70070 gan nodi’r cod JITL18 a hefyd faint y dymunwch ei roi e.e. JITL18 £5. Caiff eich rhodd naill ei ddidynnu o gredyd eich ffôn symudol neu ei ychwanegu at eich bil ffôn symudol.
 • Trwy siec: postiwch siec at yr Ysgrifennydd Aelodaeth, Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales, c/o Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP