jump to content

Casgliadau

Caiff ein casgliadau eu cadw gan wasanaethau archifau sirol, y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfeydd Cymru, archifau Prifysgol a chadwrfeydd eraill. Maent yn amrywio o eitemau unigol i gasgliadau mawr o ddogfennau, ffotograffau, cylchlythyron a defnyddiau eraill.

Cliciwch yma i lawr lwytho'r rhestr o gasgliadau

Ffotograffau yw’r prif gofnod gweledol o fywydau menywod o ganol y 19eg ganrif ymlaen. Mae gan yr Archif gannoedd o ddelweddau ffotograffig yn ei chasgliadau, llawer ohonynt yn deillio o’r prosiectau a noddwyd gan CDL. Mae’r defnyddiau o’r Prosiect Sioeau ar Daith Hanes Menywod wedi eu llwytho i fyny ar safle Casgliad y Werin Cymru yn ogystal â lluniau a chlipiau awdio o’r Prosiect Lleisiau o Lawr y Ffatri.
Mae delweddau o fenywod o’r Rhyfel Byd Cyntaf, cofebion, beddau a Rhestri Anrhydedd ag enwau menywod arnynt ar y wefan www.menywodarhyfel.cymru.

Cliciwch yma i weld ein horiel gasgliadau

 


Defnyddio delweddau

Gellir defnyddio delweddau o gasgliadau’r Archif, gyda chaniatâd, ar gyfer dibenion addysgol yn unig. Os ydych yn dymuno defnyddio unrhyw un o ddelweddau Casgliadau AMC/WAW cysylltwch â ni ar info@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda. Ni ellir cyhoeddi unrhyw eitem yn rhannol nac yn gyfan gwbl heb ganiatâd y Rhoddwr. Dylid cydnabod caniatâd y perchennog mewn unrhyw waith cyhoeddedig. Yn ddibynnol ar gael caniatâd, dylid cydnabod mai o Gasgliad Archif Menywod Cymru / Women’s Archive Wales yn yr archifau perthnasol y daw.