jump to content

Symposiwm 2020

Cynhaliwyd ein cynhadledd flynyddol 2020 fel symposiwm ar-lein ym mis Hydref eleni, oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Yma gallwch wylio eto rai o'r cyflwyniadau rhagorol ac amrywiol a gyflwynwyd yn ystod y dydd.

 

Ceridwen Lloyd Morgan - Joan Morgan - Entomolegydd

 

Eli Bjørhusdal - Women that wrote in minority languages

 

Teleri Owen - Streic y Penrhyn

 

Rachel Lee - Monika

 

Angharad Tomos - Mary Silyn

 

Helen Atkinson - Picturing Patriotism: Dame Wales and the Representation of National Identity

 

Mary Thorley - 'We are not wholly bad or wholly good.'

 

Iona Price - Heddwch Nain Mamgu