jump to content

Symposiwm 2020

Cynhaliwyd ein cynhadledd flynyddol 2020 fel symposiwm ar-lein ym mis Hydref eleni, oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Yma gallwch wylio eto rai o'r cyflwyniadau rhagorol ac amrywiol a gyflwynwyd yn ystod y dydd.

 

Ceridwen Lloyd Morgan - 'Joan Morgan - Entomolegydd

 

Eli Bjørhusdal - 'Women that wrote in minority languages'

 

Teleri Owen - 'Streic y Penrhyn'

 

Rachel Lee 'Monika'

 

Angharad Tomos - 'Mary Silyn'

 

Helen Atkinson - ‘Picturing Patriotism: Dame Wales and the Representation of National Identity’

 

Mary Thorley - 'We are not wholly bad or wholly good.'