jump to content

Pwyllgor

Swyddogaeth y pwyllgor yw cynllunio gweithgareddau, rheoli cyllid ac aelodaeth, a chadw’r mudiad yn symud yn ei flaen. Bydd is-grwpiau yn gweithio ar brosiectau penodol megis prosiectau CDL newydd neu brosiectau eraill a ariennir, neu’n cynllunio’r gynhadledd neu’r digwyddiad nesaf gyda’r bwriad cyffredinol o godi ymwybyddiaeth o hanes menywod yng Nghymru.

Gall pob aelod sydd wedi tanysgrifio ymuno â’r pwyllgor; digwydd hyn gan amlaf yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhelir yn ystod y Gynhadledd Flynyddol ym mis Hydref, ond gall y pwyllgor benodi aelodau ychwanegol gydol y flwyddyn os oes lleoedd gwag arno.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cadeirydd

Is-gadeirydd

Trysorydd

Swyddog Casgliadau

Ysgrifennydd

Ysgrifennydd Aelodaeth

Ysgrifennydd Cofnodion

Golygydd Cylchlythyr

Rheolwr gwefan

Y Pwyllgor

Ymgynghorwyr