jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Archif Menywod Cymru

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Archif Menywod Cymru

6 Hydref 2019

Gwahoddir pob aelod i fynychu CCB, a gynhelir yn ystod y Gynhadledd Flynyddol yn Amgueddfa Werin CymruSain Ffagan, Caerydydd.

Darllen mwy
Image: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy 2019

9 Awst 2019

Darlith am Martha Hughes Cannon o Landudno, seneddwraig gyntaf yr Unol Daleithiau.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru

Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru

5 - 6 Hydref 2019

Eleni mae’r Archif yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol mewn partneriaeth â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 5ed Hydref a dydd Sul 6ed Hydref 2019. CROESO I BAWB.

Darllen mwy
Image: Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

22 Gorffennaf 2019

Newyddion ardderchog i Archif Menywod Cymru! I ddathlu ugeinfed pen-blwydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru mae AMC wedi derbyn dau grant sylweddol: gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a chan y Cynulliad Cenedlaethol i drefnu prosiect i ddiogelu papurau a lleisiau Aelodau Cynulliad benywaidd a fu’n gwasanaethu rhwng 1999 ac 2019.

Darllen mwy
Image: Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

Gwir Gofnod o Gyfnod - Diogelu Cofnodion a Lleisiau Menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1999-2019

17 Medi 2019

Yn ystod y deunaw mis nesaf bydd Archif Menywod Cymru yn cydweithio â Chynulliad Cenedlaethol Cymru i ymgymryd â phrosiect newydd o’r enw ‘Gwir Gofnod o Gyfnod: diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru.’ I wireddu’r prosiect cyffrous hwn llwyddwyd i sicrhau grantiau hael gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a ‘r Cynulliad.

Darllen mwy
Image: Prosiect ‘Canrif Gobaith'

Prosiect ‘Canrif Gobaith'

2 Mehefin 2019

Bu prosiect ‘Canrif Gobaith: dathlu canrif o hanes menywod yng Nghymru’ yn llwyddiant mawr yn 2018-19 gyda 12 digwyddiad cyffrous ledled Cymru a chofnodi hanes sefydlu Archif Menywod Cymru.

Darllen mwy