jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Darlith Goffa Ursula Masson 2021

Darlith Goffa Ursula Masson 2021

8 Mawrth 2021

Gaynor Legall, ‘Gwneud iawn: Edrych o’r newydd ar hanesion poblogaeth Ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru.’ Mae’r ddarlith ar-lein hon, am ddim. Gallwch archebu tocyn yn Eventbrite trwy ddilyn y dolen isod. Noddir y darlith gan AMC. Croeso cynnes i bawb.

Darllen mwy
Image: Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

21 Chwefror 2021

Cynhelir Gynhadledd eleni ar ddydd Sadwrn, 2il Hydref a dydd Sul 3 Hydref 2021 ym Mhrifysgol Bangor ac/neu yn rhithiol – yn dibynnu ar y pandemig.

Darllen mwy
Image: Darlith Zoom

Darlith Zoom

4 Mawrth 2021

Ymunwch â ni ar gyfer ein darlith Zoom nesaf yn y gyfres boblogaidd hon pan fydd Dr Chris Chapman yn traddodi darlith ar ‘Women in mid-twentieth century Rhondda’ ar ddydd Iau 4 Mawrth am 4 o’r gloch .

Darllen mwy
Image: Heddwch Nain-Mamgu

Heddwch Nain-Mamgu

6 Chwefror 2021

Yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf, llofnododd dros 390,000 o ferched Cymru ddeiseb i’w hanfon i ferched America. Yn 2017, daeth grwp bach o ferched o Wynedd at ei gilydd i ffurfio ymgyrch ‘Heddwch Nain/Mam-gu’, er mwyn darganfod mwy am yr Apêl a’r ddeiseb. Bydd ddau cyfarfod agored ar Zoom y mis yma i ddathlu, cofio, a dysgu mwy. Noder: nid digwyddiad AMC yw hwn.

Darllen mwy
Image: Bwrsari Avril Rolph 2021

Bwrsari Avril Rolph 2021

21 Chwefror 2021

Roedd Avril Rolph (1945-2018) yn hanesydd feminyddol ac yn un o sylfaenwyr Archif Menywod Cymru. Gwasanaethodd yn Ysgrifennydd a Chadeirydd yr Archif a phan fu farw yn 2018 roedd yn Is-lywydd Anrhydeddus. Dymuna’r Archif anrhydeddu’r cof amdani trwy’r Bwrsari hwn.

Darllen mwy
Image: Darlith Zoom

Darlith Zoom

3 Chwefror 2021

Dewch i ymuno â ni ar gyfer darlith Zoom arall yn y gyfres boblogaidd iawn hon. Bydd Dr Siân Rhiannon Williams yn siarad am ‘Arloesi dros Gymru: Ellen Evans (1891-1953), ei bywyd a’i gwaith.’

Darllen mwy