jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Ail ddarlith Zoom yr Archif

Ail ddarlith Zoom yr Archif

9 Rhagfyr 2020

Ymunwch â ni ar gyfer yr ail o ddarlithoedd Zoom yr Archif y gaeaf hwn. Bydd Dr Elin Jones yn cyflwyno bywyd a gwaith y ryfeddol ‘Elizabeth Miles: deinamo mewn crinolin’ ar ddydd Mercher, 9fed Rhagfyr am 4.00 y prynhawn. Bydd y ddarlith hon trwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwy
Image: Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru 2020

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru 2020

18 Tachwedd 2020

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru i’w gynnal trwy Zoon ar ddydd Mercher 18fed Tachwedd am 10.00 y.b. I dderbyn eich gwahoddiad Zoom ebostiwch info@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda.

Darllen mwy
Image: Gweithdy ar Hanes Llafar: sut i gynnal cyfweliad’

Gweithdy ar Hanes Llafar: sut i gynnal cyfweliad’

2 Rhagfyr 2020

Mae Archif Menywod Cymru yn cynnig gweithdy arlein ar Hanes Llafar: sut i gynnal cyfweliad’ – cyfle i ddysgu sut i gasglu atgofion am ddigwyddiadau hanesyddol; casglu storiau am funudau allweddol ym mywydau unigolion ac am ddigwyddiadau; recordio perspectifau unigolion am ddigwyddadau arwyddocaol a darparu tystiolaeth hanesyddol werthfawr trwy hanes llafar.

Darllen mwy
Image: Clipiau o brosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod'

Clipiau o brosiect 'Gwir Gofnod o Gyfnod'

22 Hydref 2020

Gwrandewch ar y set diweddaraf o glipiau o brosiect Gwir Gofnod o Gyfnod.

Darllen mwy
Image: Darlithoedd Zoom

Darlithoedd Zoom

19 Tachwedd 2020

Rydym yn darparu rhaglen o ddarlithoedd Zoom ar gyfer y misoedd nesaf, i’n diddanu yn ystod misoedd hir y gaeaf. Byddant yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Darllen mwy
Image: Ffilm prosiect 'Canrif Gobaith - Century of Hope'

Ffilm prosiect 'Canrif Gobaith - Century of Hope'

11 Awst 2020

Mae Sesiwn Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod AmGen: Dathlu Tref-famaeth: cip ar waith yr Archif trwy gyfrwng y ffilm ‘Canrif Gobaith 1918-2018’ ar gael i'w wylio. Dilynwch y dolen isod os gwelwch yn dda.

Darllen mwy