jump to content

Newyddion & digwyddiadau

Gwelwch beth yw’r diweddaraf yn AMC. Defnyddiwch y dolenni ar y ddewislen ar y chwith i weld y digwyddiadau sydd ar y gweill a rhai’r gorffennol.

Image: Darlith Goffa Ursula Masson 2021

Darlith Goffa Ursula Masson 2021

8 Mawrth 2021

Gaynor Legall, ‘Gwneud iawn: Edrych o’r newydd ar hanesion poblogaeth Ddu a lleiafrifoedd ethnig Cymru.’ Mae’r ddarlith ar-lein hon, am ddim. Gallwch archebu tocyn yn Eventbrite trwy ddilyn y dolen isod. Noddir y darlith gan AMC. Croeso cynnes i bawb.

Darllen mwy
Image: Darlith Zoom

Darlith Zoom

4 Mawrth 2021

Ymunwch â ni ar gyfer ein darlith Zoom nesaf yn y gyfres boblogaidd hon pan fydd Dr Chris Chapman yn traddodi darlith ar ‘Women in mid-twentieth century Rhondda’ ar ddydd Iau 4 Mawrth am 4 o’r gloch .

Darllen mwy
Image: Darlith Zoom

Darlith Zoom

3 Chwefror 2021

Dewch i ymuno â ni ar gyfer darlith Zoom arall yn y gyfres boblogaidd iawn hon. Bydd Dr Siân Rhiannon Williams yn siarad am ‘Arloesi dros Gymru: Ellen Evans (1891-1953), ei bywyd a’i gwaith.’

Darllen mwy