jump to content

Plac glas i Clara Neal

Plac glas i Clara Neal

Roedd Clara Neal yn aelod sylfaenol o’r Women’s Freedom League yn Abertawe ac yn ystod noson cyfrifiad 1911 ymunodd hi â swffragistiaid lleol eraill i guddio mewn ogof ar y Gŵyr fel na ellid ei chyfrif. Yna, ar Ragfyr 14eg, 1918 caeodd yr ysgol fel y gallai staff yr ysgol bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol – y tro cyntaf i fenywod gael yr hawl i bleidleisio. Women4resources oedd tu ôl i’r fenter a Carol Shephard o ROSA Woman to Woman ddyfeisiodd y cyflwyniad, gyda chymorth llawn yr athrawon.

Ond nid oedd hyn yn ddigon i’r plant. Gwydden nhw fod Archif Menywod Cymru wedi ymgyrchu am blac glas i goffáu ei chyd-swffragist, Emily Phipps a phenderfynon nhw y dylai fod plac glas i gofio Clara Neal hefyd. Ac felly, gyda chymorth Cyngor Dinas Abertawe ac eraill dadorchuddiwyd plac glas ar wal derfyn yr ysgol gan Sandy Ibrahim o Ysgol Pentrehafod, sydd newydd ei hethol i Senedd Ieuenctid Cymru a Kafsa Kayum, prif-ferch Ysgol Heol Teras  - a hynny ar 14eg Rhagfyr 2018, ganrif yn union ers i fenywod bleidleisio am y tro cyntaf.

Llongyfarchiadau i bawb fu ynglŷn â’r fenter hon.

Darllen mwy : 'Council honours womens suffrage campaigner

Published 4 Ionawr 2019 by AMC