jump to content

Gwir Gofnod o Gyfnod: Diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru

Dyddiad Digwyddiad: 6 Mawrth

Gwir Gofnod o Gyfnod:  Diogelu cofnodion a lleisiau menywod yng Ngwleidyddiaeth Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siaradwyr: 

  • Ann Jones, Dirprwy Lywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Catrin Stevens, Cadeirydd Archif Menywod Cymru
  • Dr Christine Chapman, Is-gadeirydd Archif Menywod Cymru a chyn AC/AM Cwm  Cynon
  • Cynrychiolydd o Archifdy Morgan
  • Rob Phillips: Yr Archif Wleidyddol Gymreig                 

 

Darperir lluniaeth ysgafn.

Atebwch trwy Eventbrite os gwelwch yn dda, erbyn dydd Mercher 27ain Chwefror, 2019 2019

https://www.eventbrite.co.uk/e/setting-the-record-straight-gwir-gofnod-o-gyfnod-tickets-56275956902