jump to content

Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru

Dyddiad Digwyddiad: 5 Hydref - 6 Hydref

Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru

Ewch i waelod y tudalen i ddarllen yr adroddiad.

Eleni mae’r Archif yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol mewn partneriaeth â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 5ed Hydref a dydd Sul 6ed Hydref 2019.

Mae gennym dros 24 o siaradwyr difyr ar eich cyfer felly ymunwch â ni yn y Gynhadledd ei hun ac ar gyfer y cinio nos yn yr Old Post House Sain Ffagan ar y nos Sadwrn. CROESO I BAWB.

Poster Cynhadledd 2019 (dywieithog).pdf

Rhaglen Cynhadledd 2019.pdf

Cynhadledd  2019 ffurflen archebu (dwyieithog)

Cynhadledd 2019 ffurflen archebu (dwyieithog).pdf

Cynhadledd Flynyddol 2019

Cynhaliwyd y Gynhadledd Flynyddol eleni ar Hydref 5ed a 6ed mewn partneriaeth â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Roedd y cyfleusterau’n wych, gyda theatr ddarlithio newydd fodern a digon o ystafelloedd ar gyfer darlithoedd paralel ac i rwydweithio dros baned a lluniaeth. Bu staff yr Amgueddfa yn hynod gefnogol hefyd gan sicrhau i bopeth weithio’n rhyfeddol o esmwyth.

Dyma ein Cynhadledd fwyaf hyd yn hyn gyda dros 100 o fynychwyr a 25 o ddarlithiau. Oherwydd ein bod yn Sain Ffagan cafwyd peth pwyslais ar gasgliadau’r Amgueddfa ei hun trwy gyflwyniad manwl  Ryland Wallace i gasgliad medalau a phapurau’r swffragét Kate Williams Evans; ar grefftau menywod yn ystod y dirwasgiad yn narlith Sioned Williams ac Elen Phillips o’r Amgueddfa, sgyrsiau am ffotograffiaeth a chyflwyniad dramatig ar gwiltio yng Nghymru. O safbwynt y sgyrsiau eraill roedd ystod y pynciau yn rhyfeddol. Brynhawn dydd Sadwrn cafwyd nifer o ddarlithoedd trwy gyfrwng y Gymraeg a braf nodi bod sawl dyn wedi cynnig papurau eleni ar bynciau diddorol a pherthnasol ar hanes menywod yng Nghymru. At hyn cawsom gwmni nifer o ysgolheigion o’r Alban sydd wedi golygu a chyhoeddi Bywgraffiadur cynhwysfawr o fenywod yr Alban.

Yn y bore Sadwrn cyflwynodd yr ymgeiswyr am Fwrsari Avril Rolph eu papurau – ar rychwant eang o bynciau – o hanes Cymorth i Fenywod i Gymdeithas Ryddfrydol Menywod Aberystwyth; i hanes pêl-droed menywod yn Wrecsam i hanes Gild Menywod Synagog Newydd Caerdydd. Roeddent i gyd o safon uchel ond roedd y tri beirniad, Lori Havard, Elin Jones a Jenny Sabine yn unfrydol mai’r enillydd oedd Molly Caenwyn a drafododd y pwnc: ‘Who is Mary Dillwyn? Issues in Women’s Studies in Early Photographic History’. Cyflwynwyd y dystysgrif a’r bwrsari i Molly gan Angela Brunt, partner Avril.

Ar y nos Sadwrn cynhaliwyd Cinio’r Gynhadledd yn yr Old Post House, Sain Ffagan. Daeth criw da ynghyd i fwynhau bwyd ardderchog wedi ei weini yn dda iawn. Uchafbwynt y noson er hynny oedd cyfle i weld y ffilm fer ‘Tic Toc’ yn seiliedig ar brosiect yr Archif ‘Lleisiau o Lawr y Ffatri’.

Gellir gweld crynodebau o bob darlith ar ein gwefan a chopïau o rai o’r darlithoedd a draddodwyd yng Nghynhadledd 2019 yn ogystal.