jump to content

Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau

Dyddiad Digwyddiad: 7 Chwefror

Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau

Galwad am Bapurau ar gyfer 23ain Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru. Eleni cynhelir y Gynhadledd ar ddydd Sadwrn 3ydd Hydref a dydd Sul 4ydd Hydref 2020 ym Mhrifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG. Gwelwch y manylion isod am sut i gynnig papur.

Cynhadledd 2020 - Galw am Bapurau.pdf