jump to content

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru 2020

Dyddiad Digwyddiad:18 Tachwedd

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru 2020

Cyfarfod Blynyddol Archif Menywod Cymru i’w gynnal trwy Zoon ar ddydd Mercher 18fed Tachwedd am 10.00 y.b. I dderbyn eich gwahoddiad Zoom ebostiwch info@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda. Croeso i bawb, er mai aelodau yn unig all bleidleisio. Gweler Adroddiad Blynyddol 2019-2020, Adroddiad Ariannol 2019-20, Agenda y Cyfarfod a Chofnodion yr Cyfarfod Blynyddol  diwethaf.

AGM Agenda CBC 2020.pdf

AMC Cofnodion CCB 2019.pdf

Annual Report Adroddiad Blynyddol 2019-20.pdf

Adroddiad Ariannol 2019-20 (A).pdf

Adroddiad Ariannol 2019-20 (B).pdf