jump to content

Darlith Zoom

Dyddiad Digwyddiad: 3 Chwefror

Darlith Zoom

DARLITH ZOOM – dewch i ymuno â ni ar gyfer darlith Zoom arall yn y gyfres boblogaidd iawn hon.  Bydd Dr Siân Rhiannon Williams yn siarad am  ‘Arloesi dros Gymru: Ellen Evans (1891-1953), ei bywyd a’i gwaith’ ac yn cofio am ei chyfraniad enfawr i Gymru fel Pennaeth Coleg Hyfforddi Morgannwg yn y Barri ac yn hyrwyddo addysg feithrin, mudiadau ieuenctid, heddwch rhyngwladol a llu o weithgareddau eraill.

Mae Sian wedi darlithio a chyhoeddi ar sawl agwedd ar hanes cymdeithasol yng Nghymru gan gynnwys yr iaith Gymraeg, addysg a hanes menywod. Yn gyn-ddarlithydd hanes yn Ysgol Addysg Prifysgol Metropolitan Caerdydd, mae’n gyd-olygydd y gyfres Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru (GPC) ac yn olygydd cyfrwng Cymraeg Llafur: Cylchgrawn Hanes Pobl Cymru. Mae hi hefyd yn aelod o bwyllgor AMC a Phwyllgor Placiau Porffor Cymru. Testun ei hymchwil mwyaf diweddar yw menywod yn Arolygaeth Addysg EM yng Nghymru. 

Cynhelir y ddarlith ar ddydd Mercher 3 Chwefror am 4 o’r gloch.  Anfonwch ebost i gofrestru at info@womensarchivewales.org ac fe gewch ddolen Zoom.  Croeso i bawb!