jump to content

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau

Cynhelir Gynhadledd eleni ar ddydd Sadwrn, 2il Hydref a dydd Sul 3 Hydref 2021 ym Mhrifysgol Bangor, ac/neu yn rhithiol – yn dibynnu ar y pandemig. Gweler y manylion idso am sut i gynnig papur yn yr atodiadau. Dylid anfon cynigion erbyn Dydd Gwener 14eg Mai 2021 at

conference@womensarchivewales.org

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau (Word)

Cynhadledd 2021 - Galw am Bapurau (PDF)