jump to content

Gwobr Angel Treftaeth

Gwobr Angel Treftaeth

Yn y rownd derfynol yn Llundain ar Dachwedd 27ain nid oedd cystadlaethau i’r categorïau a phrosiect ar Adfer Waliau tref Derry yng Ngogledd Iwerddon gipiodd y brif wobr.

Ffoto: Margaret Morris, Catrin Stevens, Eirlys Lewis a Gail Allen gyda thlws Angel Treftadaeth yn y Seremoni yng Nghastell Caerffili