jump to content

Bwrsari Avril Rolph

Dyddiad Digwyddiad: 5 Hydref - 6 Hydref

Bwrsari Avril Rolph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er cof am Avril Rolph, Cyn-lywydd Anrhydeddus Archif Menywod Cymru, rydym yn cynnig bwrsari o £200 i gydnabod papur ymchwil gwreiddiol ar hanes menywod yng Nghymru. Caiff y papur ei draddodi yn ein Cynhadledd Flynyddol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar Hydref 5ed a 6ed. Dyfernir y bwrsari i fyfyriwr/ fyfyrwraig neu hanesydd amatur. Dyddiad cau Mai 17eg. Gweler y canllawiau atodedig.

Canllawiau Bwrsari Avril Rolph (pdf)